Welkom op de raadpleegomgeving van Stad Gent en OCMW Gent

Hier vindt u heel wat informatie over:

  • de gemeenteraad  
  • de raad voor maatschappelijk welzijn
  • het vragenuurtje
  • het college van burgemeester en schepenen
  • het vast bureau en
  • de commissies
  • de burgemeester                      

Kijk of luister mee naar een openbare vergadering

Via 'Webcast' kan u ‘live’ (of nadien) meekijken naar de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vragenuurtje. De commissies kan u daar beluisteren.

De beeldopnames werden geleidelijk ingevoerd: de gemeenteraad en het vragenuurtje vanaf maart 2018, en vanaf januari 2019 ook de raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergaderingen van de gemeenteraad, het vragenuurtje en de commissies van vóór maart 2018 kan u herbeluisteren via: https://gent.raadsinformatie.be/.
De geluidsfragmenten van de OCMW-raad van vóór 2019 vindt u op http://www.ocmwgent.be/raad.html

De zittingen van het vast bureau en het college zijn niet openbaar. Hier worden dus geen opnames van gemaakt. 

Hoe vindt u een beslissing? 

  • U weet welke datum de beslissing werd genomen?

          Klik via de tab ‘Kalender’ op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering, waar u het agendapunt kan terugvinden.

          De meeste (ontwerp)beslissingen kan u raadplegen door op de titel te klikken. Als de titel schuin en lichtgrijs is, bevat de (ontwerp)beslissing vertrouwelijke informatie en kan u de inhoud niet zomaar bekijken. U kan deze opvragen via openbaarheid van bestuur’.

  • U weet niet op welke datum de beslissing werd genomen? 

          Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’ (rechts bovenaan).
          Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken. 

Hoe kan u een klacht tegen een beslissing indienen?
Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Verdere vragen?
Raadpleeg de website voor algemene informatie over de bestuursorganen.
Contacteer de Dienst Bestuursondersteuning van Stad en OCMW Gent via bestuursondersteuning@stad.gent  of 09 266 50 21.