Raad van Bestuur SVK

Zittingsdatum: 12/03/2019 18:00

Collegezaal stadhuis
 •  
  Mededelingen
  •  
   Te aanvaarden hoogdringende punten
   • Gesloten zitting
    • B-punten
     • Bedrijfsvoering
      • Juridische Dienst en Kennisbeheer
       • 2019_RVB-SVK_00001 - Aanduiden voorzitter - Goedkeuring
       • 2019_RVB-SVK_00003 - Aanduiden secretaris - Goedkeuring
       • 2019_RVB-SVK_00004 - Samenstelling algemene vergadering - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00005 - Samenstelling bestuurders met stemrecht - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00006 - Voordracht deskundigen raad van bestuur - Goedkeuring
       • 2019_RVB-SVK_00007 - Traject statutenwijziging - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00008 - Omzendbrief betreffende het bestuurlijk toezicht en bekendmakingsplicht - Kennisneming
     • Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
      • SVK
       • 2019_RVB-SVK_00009 - Werking SVK Gent - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00010 - Sociaal Verhuurkantoor Gent - jaarverslag 2018 - Goedkeuring
       • 2019_RVB-SVK_00011 - Rapportering hoofdhuurcontracten - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00012 - Rapportering aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00013 - Rapportering overheidsopdrachten < € 8.500 excl. btw - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00014 - Rapportering uithuiszetting en vertegenwoordigingsbevoegdheid - Kennisneming
       • 2019_RVB-SVK_00015 - Vertegenwoordiging SVK Gent in Stedelijke Woonraad - Goedkeuring
       • 2019_RVB-SVK_00016 - Varia - Kennisneming
    • A-punten
     • Bedrijfsvoering
      • Juridische Dienst en Kennisbeheer
       • 2019_RVB-SVK_00002 - Aanduiden ondervoorzitter - Goedkeuring