gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Zittingsdatum: 23/03/2020 19:00

digitale zitting
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
 •  
  Leidraad digitale zitting
  • Raad voor maatschappelijk welzijn
   • Openbare vergadering
    • Uit te stellen punten
     • Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
      • Staf Activering Subsidiecel
       • Sociale dienstverlening
        • 2020_GRMW_00195 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Activate – Motivate – Start (AMoS) van het Europees Sociaal Fonds - Goedkeuring
      • MAACT - Projectwerking en ondersteuning
     • Departement Stedelijke Ontwikkeling
      • Dienst Werk
       • 2020_GRMW_00300 - Samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid - Goedkeuring
     • Bedrijfsvoering
      • Dienst Bestuursondersteuning
      • Juridische Dienst
       • 2020_GRMW_00306 - EVA vzw REGent - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring
       • 2020_GRMW_00307 - EVA vzw Wijk-werken Gent - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring
       • 2020_GRMW_00308 - EVA vzw Sodigent - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring
    • B-punten
     • Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
      • Staf Activering Subsidiecel
       • Sociale dienstverlening
        • 2020_GRMW_00226 - Overgangsmaatregelen voor Beleven ikv de samenwerking art. 60§7 - Goedkeuring
     • Departement Facility Management
      • Dienst Vastgoed
      • Dienst Aankoop en Logistiek
       • 2020_GRMW_00262 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor afvalophaling voor OCMW Gent (2 percelen) - SLS/2019/061 - ID4753 - Bestek - Vaststelling
       • 2020_GRMW_00305 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame en standaard schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden - SLS/2019/044 - ID4706 - Vaststelling bestek - Beslissing tot afname - Goedkeuring
     • Departement HR - Juridische ondersteuning
    • A-punten
     • Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
     • Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
      • Centrum voor Leerlingenbegeleiding
       • 2020_GRMW_00302 - samenwerkingsovereenkomst tussen het Interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding-Stad Gent en TOPunt vzw in kader van het project Arbeidsteam Gent (Jobteam) - Goedkeuring
     • Bedrijfsvoering
  • Gemeenteraad
   • Mededelingen (adjunct) algemeen directeur
   •  
    Hoogdringende punten
    • Openbare vergadering
    • Besloten vergadering
     • B-punten
      • Bedrijfsvoering
       • Juridische Dienst
        • 2020_GRMW_00181 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A. 2020-0177/HD) - Goedkeuring
      • Departement HR - Personeelsbeheer
       • Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
        • 2020_GRMW_00166 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Verlenging verlof voor opdracht - TAC - CDJ - Goedkeuring
      • Politie - Directie Beheer
       • HRM
        • 2020_GRMW_00169 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (JPQ) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00170 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (JD) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00173 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/047/DJ) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00174 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/046/DPC) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00175 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/045/BT) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00176 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/044/CL) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00177 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/043/DSR) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00178 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/042/PA) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00179 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/041/GP) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00197 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (FB) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00232 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (IF) - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00233 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00234 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur bij de Verkeersdienst in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00276 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs voor de Wijkdienst van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00277 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Dienst Openbare Orde en Beheer Evenementen van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00278 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij hoogdringendheid van 1 ICT-consulent voor de Dienst informatie- en communicatietechnologie. - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00281 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Buurtinspecteurs in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00282 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming van 7 inspecteurs bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00283 - Operationeel kader - Basiskader - Extra aanwerving, aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclys van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00284 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs voor de Interventiedienst van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00285 - Operationeel kader - Middenkader - Extra aanwerving, aanwijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs voor de Interventiedienst van Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclys van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00286 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Gerechtelijk Team in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
        • 2020_GRMW_00171 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DPD - Kennisneming
        • 2020_GRMW_00172 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DH - Kennisneming
        • 2020_GRMW_00180 - Ambtshalve rustpensioen wegens medische redenen - DE - Kennisneming
        • 2020_GRMW_00273 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van politie in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Kennisneming
        • 2020_GRMW_00274 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 commissaris van politie in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Kennisneming
        • 2020_GRMW_00275 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
        • 2020_GRMW_00280 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
     • A-punten
      • Bedrijfsvoering
       • Juridische Dienst
        • 2020_GRMW_00310 - Toestemming tot zichtbaar gebruik van de bodycam (mobiele camera) bij hoogdringendheid op het grondgebied van de Politiezone Gent in het kader van het Coronavirus, COVID-19 - Bekrachtiging