Raad van Bestuur SVK

Zittingsdatum: 29/06/2020 18:00

Digitale zitting
 •  
  Te aanvaarden hoogdringende punten
  • Gesloten zitting
   • B-punten
    •  
     Varia
     • Bedrijfsvoering
      • Dienst Bestuursondersteuning
       • 2020_RVB-SVK_00009 - Verslag zitting Raad van Bestuur SVK donderdag 5 maart 2020 - Goedkeuring
     • Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
      • SVK
       • 2020_RVB-SVK_00011 - Bestemming van het resultaat 2019 - Vaststelling
       • 2020_RVB-SVK_00012 - Voordracht vervanging van een plaatsvervangend deskundige met raadgevende stem, zonder stemrecht - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00013 - Overheidsopdracht van diensten – Leveren van elektronische maaltijdcheques en ecocheques - Toetreding tot de raamovereenkomst uitgeschreven door de Vlaamse Overheid - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00014 - Procedure inhuurname nieuwe woningen - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00015 - Voordracht kandidaat voor Raad van Bestuur Huurpunt VZW - Bekrachtiging
       • 2020_RVB-SVK_00016 - Procedure debiteurenbeheer SVK Gent: waardering en overdracht vorderingen - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00017 - Rapportering delegatie aan coördinator - Kennisneming
       • 2020_RVB-SVK_00018 - Procedure uitgavencyclus - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00021 - Impact corona/covid-19 op SVK Gent - Kennisneming
    • A-punten
     • Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
      • SVK
       • 2020_RVB-SVK_00022 - Invoeren van een huurprijs grens 2 - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00019 - Opvolging Globaal Onderzoek - Goedkeuring
       • 2020_RVB-SVK_00020 - Opvolging actieplan verhoogd financieel toezicht - Goedkeuring