Terug
Gepubliceerd op 19/09/2019

2019_MV_00248 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Historische kandelaars van het Sint-Pietersplein

commissie milieu, natuur, personeel en FM (MNP)
di 17/09/2019 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 18/09/2019 - 14:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Cengiz Cetinkaya, Evita Willaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Sonja Welvaert, Hafsa El -Bazioui, Ronny Rysermans, Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever, Karin Temmerman, Karlijn Deene, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Bart De Muynck, Emmanuelle Mussche, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser

Secretaris

Tom Van Dyck
2019_MV_00248 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Historische kandelaars van het Sint-Pietersplein 2019_MV_00248 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Historische kandelaars van het Sint-Pietersplein

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De ornamenten die de trappen tussen het Sint-Pietersplein en het Sint-Amandsplein flankeerden, zijn jaren geleden verdwenen.
Bij de heraanleg van het Sint-Pietersplein in 2004 waren drie van de vier gietijzeren kandelaars weg.
In 2016, meer dan tien jaar later doken, ze op in een tweedehandszaak. Daar liggen ze ondertussen ook al langer dan drie jaar.
De stad zou er geen eigenaar meer van zijn. De prijs die de handelaar ervoor vraagt zou te hoog zijn.
Naar verluidt is de stad van plan de trap te restaureren en er nieuwe ornamenten voor te laten maken.

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Annelies Storms

Tijdstip van indienen

di 20/08/2019 - 09:39

Toelichting

- De kandelaars zijn beschermd erfgoed. Hoe zijn deze in een handelszaak beland? Hoe komt het dat de stad geen eigenaar meer is van de teruggevonden kandelaars? Graag wat toelichting. 

- Wat is de actuele stand van zaken?
Klopt het dat de stad van plan is nieuwe kandelaars te laten gieten? Zo ja, wat is hiervan de geraamde kostprijs? Is het herstellen van het oorspronkelijk erfgoed niet te verkiezen boven het namaken ervan?

- Is het de bedoeling om een restauratiepremie aan te vragen voor het herstel van de versieringen aan de trappen? Graag wat toelichting.

Bespreking

Antwoord

Het klopt inderdaad dat er lang geleden ‘kandelaars’ stonden op het Sint Pietersplein boven de trappenpartij/keermuur. Deze kandelaars zijn een heel aantal jaar terug ‘verdwenen’.

In 2016 zijn dan een aantal stukken van deze kandelaars opgedoken bij een tweedehandswinkel in Gent. Hoe ze daar terecht gekomen zijn weten we niet.

Toen de Stad Gent vernam dat de kandelaars te koop waren in die tweedehandszaak heeft de Stad Gent hiertegen onmiddellijk een PV laten opmaken bij de politie wat tot een bewarend beslag geleid heeft.  Uit verder onderzoek  door de politie en een door de Stad Gent aangesteld raadsman is gebleken dat de handelaar deze kandelaars op een correcte manier verworven heeft, en bijgevolg op dit ogenblik de rechtmatige eigenaar is. De Stad Gent is dus geen eigenaar meer van deze kandelaars en zou deze opnieuw moeten kopen van de handelaar.

In de toekomst willen we de restauratie van de trappenpartij op te starten.  Het uitvoeringsplan zal afgestemd worden met verschillende instanties, waaronder erfgoed Vlaanderen en Monumentenzorg Gent.  Pas na onderzoek en afstemming zal een uitvoeringsbestek bepaald worden. 

Gebaseerd op wat momenteel in het beheersplan van de site Sint Pietersplein/abdij voorzien is (dit beheersplan is eerder met alle betrokkenen afgestemd)  zullen er replica’s geplaatst worden van de kandelaars. Het is dus niet nodig om het oorspronkelijk erfgoed te herstellen.

 De effectieve uitvoering en de kostprijs maken deel uit van dit toekomstig project.

We bekijken steeds de mogelijkheid om erfgoedpremies aan te vragen bij werken aan erfgoed.  Voor dit dossier dienen we te bekijken of dit via de standaardprocedure zal gebeuren, dan wel via de bijzondere procedure met hogere tegemoetkomingen maar met zeer lange wachttermijnen.

do 19/09/2019 - 15:13