Terug
Gepubliceerd op 23/11/2020

Agenda  gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting

 • Opening zitting

 • Motivering actualiteitendebat

 • brief gouverneur

  De (adjunct-) algemeen directeur meldt dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen een klacht betreffende het niet langer gebruik kunnen maken van het stelsel van de vierdagenweek heeft onderzocht. Op 19 november 2020 liet de gouverneur schriftelijk aan het college weten dat ze niet zal optreden omdat de klacht ongegrond is.

 • Meldingen in de notulen

  De algemeen directeur heeft volgende meldingen in de notulen aangebracht:

  • Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit ‘ Departement Financiën.- Inbreng van de stad Gent in het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent op datum van 6 augustus 2003.- Goedkeuring. (GR 06/N04/019)’ van 25 april 2006 , doch enkel met betrekking tot de goederen gekend onder het lot 6 voor het plan 'Omgeving Handelsdok' en voor de loten 1 en 3 voor het plan 'Omgeving Verapazbrug'.

            (Intrekkingsbesluit: 2020_GRMW_00866)

  • Intrekking van het gemeenteraadsbesluit 2020_GRMW_00864 van 7 september 2020 - Reglement voor het bekomen van een eenmalige Gentse huurpremie voor kandidaat-huurders die minstens 2 jaar en geen 4 jaar zijn ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning.

            (Intrekkingsbesluit: HD 1   2020_GRMW_01108)

 • 9.

  2020_GRMW_01213 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan TAPTOE's erf voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring

 • 10.

  2020_GRMW_01211 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan Taptoe's Erf vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 3.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Taptoe's Erf vzw, Abrahamstraat 15 te 9000 Gent, voor de algemene jaarwerking.

 • 11.

  2020_GRMW_01212 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Amateurtheaters / Gama voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de definitieve toekenning en uitbetaling van een nominatieve subsidie - die nominatief in de principiële lijst 2020, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2020, is opgenomen aan: 

  • Gentse Amateurtheaters (Gama), Koning Albert III-laan 1A te 9820 Merelbeke: 2.500 euro
 • 12.

  2020_GRMW_01214 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Europees Figurentheatercentrum voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de definitieve toekenning en uitbetaling van een nominatieve subsidie - die nominatief in de principiële lijst 2020, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2020, is opgenomen aan: 

  • Europees Figurentheatercentrum, Paviljoenweg 80 te 9040 Sint-Amandsberg: 15.000 euro 
 • 13.

  2020_GRMW_01215 - Overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent over de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers - Derde addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het derde addendum bij de overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent, Sint-Baafsplein 17 te 9000 Gent, waarbij de overeenkomst voor de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers wordt verlengd tot 31 december 2020.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 14.

  2020_GRMW_01192 - Subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent - Addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent, waarbij de toegekende werkingssubsidie voor het jaar 2020 éénmalig wordt verhoogd met 60.000 euro.

  Het college legt het ontwerp van addendum voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 16.

  2020_GRMW_01261 - Subsidieovereenkomst met Toursupport bvba met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie voor de werking van Muziekcentrum Goedleven - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie met Toursupport bvba, Oude Bareelstraat 135 te 9041 Oostakker, waarbij een subsidie wordt toegekend van 37.000 euro.

 • 17.

  2020_GRMW_01193 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van gedrukte werken voor volwassenen voor Bibliotheek De Krook Gent - BIB DE KROOK/2020/01 - Bestek - Vaststelling

 • 18.

  2020_GRMW_01194 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van gedrukte werken voor kinderen en jongeren tot 18 jaar voor Bibliotheek De Krook Gent - BIB DE KROOK/2020/02 - Bestek - Vaststelling

 • 19.

  2020_GRMW_01228 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020, 2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst 'Relance campagne toerisme Gent' in samenwerking met Kunststeden Vlaanderen vzw, Botermarkt 1 te 9000 Gent, waarbij een totale subsidie wordt toegekend van 150.000 euro gespreid over drie jaar.

 • 20.

  2020_GRMW_01279 - Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 2020 met Tourist Info for Young People vzw, Ravensteingalerij 28 te 1000 Brussel, waarbij een subsidie wordt toegekend van 21.000 euro voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent.

 • 21.

  2020_GRMW_01202 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gandante - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 409 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 7 september 2020, is opgenomen - aan de vzw Gandante, Woestijnegoedlaan 16 te 9032 Wondelgem, met als doel het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.

 • 22.

  2020_GRMW_01203 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gentse Gidsen - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 1.896 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 7 september 2020, is opgenomen - aan de vzw Gentse Gidsen, Godshuizenlaan 2b te 9000 Gent, met als doel het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.

 • 23.

  2020_GRMW_01231 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de bvba Vizit - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 409 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 7 september 2020, is opgenomen - aan de bvba Vizit, Hof ten Walle 1 te 9000 Gent, met als doel het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.

 • 24.

  2020_GRMW_01232 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 7.000 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 7 september 2020,  is opgenomen - aan de Gilde der Gentse Gastenkamers vzw, Wolterslaan 183 te 9040 Gent, met als doel het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent naar hun specifiek doelpubliek.

 • 25.

  2020_GRMW_01233 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Redondo and Friends in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  - vzw Redondo and Friends, Eksaardserijweg 133 te 9041 Oostakker: 3.000 euro,

  in het kader van het toeristisch relanceplan als directe ondersteuning van Gentse gidsenverenigingen n.a.v. de coronacrisis.

 • 26.

  2020_GRMW_01234 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Gandante in kader van de toeristische relance - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan :

  - vzw Gandante, Woestijnegoedlaan 16 te 9032 Wondelgem: 3.000 euro, in het kader van het toeristisch relanceplan als directe ondersteuning van Gentse gidsenverenigingen naar aanleiding van de coronacrisis.

 • 27.

  2020_GRMW_01235 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan bvba Vizit in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  - bvba Vizit, Hof ten Walle 1 te 9000 Gent: 3.000 euro,

  in het kader van het toeristisch relanceplan als directe ondersteuning van Gentse gidsenverenigingen n.a.v. de coronacrisis.

 • 28.

  2020_GRMW_01236 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan bv Ghent-Authentic in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  - bv Ghent-Authentic, Ajuinlei 1 te 9000 Gent: 3.000 euro,

  in het kader van het toeristisch relanceplan als directe ondersteuning van Gentse gidsenverenigingen n.a.v. de coronacrisis.

 • 29.

  2020_GRMW_01237 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Gentse Gidsen in kader van de toeristische relance - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie  die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan :

  - vzw Gentse Gidsen, Godshuizenlaan 2b te 9000 Gent: 3.000 euro in het kader van het toeristisch relanceplan als directe ondersteuning van Gentse gidsenverenigingen naar aanleiding van de coronacrisis.

 • 30.

  2020_GRMW_01205 - Kwijtschelding concessievergoedingen voor frituren op de openbare weg - Goedkeuring

  Aangezien de frituren ook lijden onder de impact van de corona-maatregelen wordt voorgesteld ook aan deze categorie een tijdelijke kwijtschelding van de verschuldigde concessievergoedingen toe te kennen als eerder werd toegekend aan andere economische sectoren, en dit onder dezelfde voorwaarden :

  - de betrokken onderneming lijdt een omzetdaling ten gevolge van de corona-maatregelen van minstens 60 % ten opzicht van dezelfde periode van vorig jaar ( referentieperiode). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 maart tot en met 31 mei, 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober tot en met 31 december 2019.

 • 31.

  2020_GRMW_01329 - Afwijking van het reglement op de openbare markten voor de verkoop van kerstbomen van 20 november tot en met 24 december 2020 - Goedkeuring

  Door de corona-maatregelen naar aanleiding van Covid19 zijn de maatregelen met betrekking tot de toegang van de markten verstrengd.  Er dient o.a. steeds een afstand gehouden te worden van 1,5 meter en het maximum aantal toegelaten personen is afhankelijk van het aantal lopende meter.  

  Omwille van het stringente protocol voor de markten wordt voorgesteld om de marktzone voor de verkoop van kerstbomen uit te breiden in ruimte en tijd.  Op deze manier kunnen de bezoekers beter gespreid worden en kan er voldoende afstand gegarandeerd worden om corona-proof te verkopen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de volgende afwijkingen toe te staan van het huidige reglement : 

  Vanaf  20 november tot en met 24 december 2020 mag de verkoop van kerstbomen plaatsvinden van 06 u tot 20 u   ( uitbreiding openingsuren voor spreiding publiek)

  Tijdens deze periode mag de zone voor verkoop van kerstbomen uitgebreid worden  ( uitbreiding van de marktplaats in functie van grotere spreiding publiek) zoals voorzien op plan in bijlage.

  Plaatsen van bouwhekkens rond de ( uitgebreide) marktplaats zodat de zone voor de verkoop van kerstbomen niet dagelijks moet worden afgebroken en opgezet

 • 32.

  2020_GRMW_01262 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de Corona crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 251.091 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning  2020-2025, goedgekeurd in zitting van de raad van 7 september 2020, is opgenomen - aan EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke, Bijlokekaai 7 te 9000 Gent, met als doel opvang van de impact van de Corona-crisis op de werking.

 • 34.

  2020_GRMW_01170 - Engagementsverklaring - Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials (DuRSAAM) van Universiteit Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de engagementsverklaring 'Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials’ (DuRSAAM), gecoördineerd door Universiteit Gent. 

 • 36.

  2020_GRMW_01190 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen'  tussen de Vlaamse Regering, de actoren (Bostoen Group·nv, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem,  Immeubles Familiaux de Belgique nv, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem, en Belco bvba, Koninginnelaan 25, 9031 Drongen) en de regisseurs (Stad Gent , OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, en AWV,·Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel).

 • 37.

  2020_GRMW_01191 - Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent - 2017/0344/01 - Stadsaandeel - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor de omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent van WoninGent met als procedure openbare procedure en een totale raming van 190.900 EUR + 40.089 EUR (21 % btw) = 230.989 EUR.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WoninGent om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • 38.

  2020_GRMW_01197 - Stedelijke Woonraad - Nieuwe statuten (incl. geactualiseerd huishoudelijk reglement) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten van de Stedelijke Woonraad, zoals laatst goedgekeurd in zitting van 20 februari 2017, op te heffen en de nieuwe statuten goed te keuren met inwerkingtreding onmiddellijk na de goedkeuring door de gemeenteraad.

  Het college neemt kennis van het geactualiseerde huishoudelijk reglement van de Stedelijke Woonraad, goedgekeurd door de Stedelijke Woonraad op 17 september 2020. 

 • 39.

  2020_GRMW_01265 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Enquête woonbehoeften studenten' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met de Gentse Studentenraad betreffende de uitvoering van een enquête naar Gentse studenten om de woonbehoeften van studenten in kaart te brengen.

  Aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn geen financiële consequenties verbonden. Deze samenwerkingsovereenkomst neemt een einde bij het verstrijken van de bewaartermijn cf. artikel 5.5 in de samenwerkingsovereenkomst, nadat de ruwe data  door beide partijen werden verwijderd.


 • 43.

  2020_GRMW_01238 - Subsidieovereenkomst betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale economische circuit - 2020-2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de subsidieovereenkomst met Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraa 1, 9000 Gent, voor het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling van kansengroepen en de doorstroom naar het normale economische circuit (NEC), goed te keuren waarbij een subsidie wordt verleend van 20.000 euro voor de periode 1 december 2020 - 31 december 2021.

 • 47.

  2020_GRMW_01245 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met AWV en TMVW betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - Herman Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene.

  (kenmerk: TDWCOL2020/187 - X40/N70/53)

 • 49.

  2020_GRMW_01288 - Principiële vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad', 'Berthe Cabrapad' en 'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Avrijevaartpad', 'Berthe Cabrapad' en 'Gertrudispad' principieel vast te stellen voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen.

 • 50.

  2020_GRMW_01289 - Principiële vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' principieel vast te stellen voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent.

 • 53.

  2020_GRMW_01248 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw - het Hotel Vanden Meersche, gelegen Nederpolder te Gent - werken tuingevel (lot 9) – Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling saldo - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het vaststellen van het stadsaandeel van 26.083,81 euro voor de restauratiewerken aan de tuingevel (lot 9) van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Hotel Vanden Meersche Nederpolder 1, 9000 Gent, en aan het uitbetalen van het saldo van 26.083,81 euro aan de premienemer.

 • 54.

  2020_GRMW_01172 - Subsidieovereenkomst voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021 - stedelijke coronamaatregelen i.k.v onderwijsrelance, fase 4 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst ten bedrage van 130.000 euro met TOPunt Gent vzw, de overkoepelende vzw van de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding. Doel is die Centra voor Leerlingenbegeleiding extra ondersteuning te bieden in het vervullen van hun kerntaken. In het kader van de coronacrisis, en de maatregelen die daaruit voortvloeien, kregen ze immers belangrijke bijkomende taken opgelegd (contact tracing op de scholen). Daarnaast liepen ze ook in hun reguliere werking door de coronacrisis forse achterstand op, die nu moet worden ingehaald. En bovendien is er nu meer dan ooit nood aan extra aanklampende werking ten aanzien van kinderen en jongeren die de band met de school verloren zijn - een terrein waarop de Centra voor Leerlingenbegeleiding een belangrijke ondersteunende rol opnemen naar de scholen toe. De combinatie van dit alles leidt zeker in de grootstedelijke context tot hiaten in de CLB-werking, met nefaste gevolgen voor de Gentse leerlingen en scholen. De subsidie moet complementair worden ingezet met extra Vlaamse middelen, en prioritair voor de aanklampende doelstelling van kwetsbare kinderen en jongeren, indien de Vlaamse middelen volstaan om de CLB’s toe te laten hun kerntaken in te vullen op het vlak van contactopsporing en reguliere werking.

  De overeenkomst gaat in op 1 december 2020 en eindigt op 31 augustus 2021.

 • 55.

  2020_GRMW_01173 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - fase 4 (schooljaar 2020-2021) - Bijkomende ondersteuning voor de scholen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren dat, in het kader van de coronapandemie, voor de onderwijsrelance fase 4 - schooljaar 2020-2021 - een pool van vrijwilligers, tijdelijke medewerkers en educatief vervangingsaanbod wordt voorzien waaruit de scholen periodiek kunnen putten om de hiaten in hun schoolwerkingen op te vullen tot en met 31 december 2020 en een mandaat te geven aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde diensten om in het kader van deze beleidsdoelstelling, met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten, binnen bestaande raamovereenkomsten waar mogelijk, en volgens de aanpak omschreven in artikel 1, de nodige stappen te zetten, inclusief het sluiten van de nodige samenwerkingsovereenkomsten, om ‘ad hoc’ op de periodiek gecapteerde ondersteuningsvragen van scholen in te spelen.

 • 56.

  2020_GRMW_01176 - Samenwerkingsovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen in basisschool De Mandala voor de uitwerking van artistieke projecten voor leerlingen van de school en derden - schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Speelteater-Kopergietery, Blekerijstraat 50, 9000 Gent, ingaand op 1 november 2020 en eindigend op 31 oktober 2021, goed te keuren.
  Vzw Speelteater-Kopergietery kan kosteloos gebruikmaken van de infrastructuur van Freinetschool De Mandala en zal als tegenprestatie artistieke projecten uitwerken voor leerlingen van Freinetschool De Mandala. 

 • 58.

  2020_GRMW_01178 - Toekenning van een éénmalige subsidie ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in Gent bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de toekenning aan de private organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters, met opvangplaatsen zonder subsidie of met enkel basissubsidie van de Vlaamse overheid, van een éénmalige financiële subsidie van 160,00 euro per plaats voor organisatoren van groepsopvang en een forfaitaire tegemoetkoming van 1.000,00 euro per onthaalouder als tegemoetkoming in de gemaakte kosten en gederfde ouderbijdragen tijdens de coronacrisis. Totaal bedrag van de uitgaven: 140.720,00 euro.


 • 59.

  2020_GRMW_01179 - Toekenning van een éénmalige subsidie als ondersteuning voor de financiële gevolgen van de coronacrisis tav Gentse basisscholen als organisator van noodopvang in de Paasvakantie 2020 - Goedkeuring

  Aan de Gentse basisscholen die in de paasvakantie 2020 een (nood)opvang aanbod organiseerden volgens de voorwaarden van de Vlaamse regering wordt een eenmalige forfaitaire financiële tegemoetkoming toegekend ter compensatie van de gemaakte kosten.

 • 60.

  2020_GRMW_01174 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met de vzw Wiegwijs, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Brussel, voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot die ingaat van 1 december 2020 tot 30 november 2022 en waarbij een jaarlijks bedrag van 15.000 euro (mits een jaarlijkse indexering aan 2,51 %) wordt toegekend aan de vzw Wiegwijs.

 • 61.

  2020_GRMW_01175 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, het project Instapwonen, verdere uitbouw van het Huis van het Kind Gent en versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan dit addendum horende bij de subsidieovereenkomst 'Laagdrempelige gezinsondersteuning met nadruk op gezondheid, het project Instapwonen, verdere uitbouw Huis van het Kind Gent en versterken onthaal' met vzw De Sloep, Bevelandstraat 26, 9000 Gent, voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Dampoort die ingaat van 1 december 2020 tot 30 november 2022 en waarbij een jaarlijks extra bedrag van 15.000 euro (mits een jaarlijkse indexering aan 2,51 %) wordt toegekend aan vzw de Sloep.

 • 62.

  2020_GRMW_01180 - Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice - Opheffing

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice en het model van samenwerkingsovereenkomst met diensten en organisaties in het kader van het gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice, beide goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009, op te heffen met ingang van 1 januari 2021.

 • 63.

  2020_GRMW_01199 - Overheidsopdracht van diensten betreffende de voorwaarden voor het aanstellen van een schatter om gedurende 4 jaar schattingen te verrichten van onteigeningswaardes en aanverwante waardes van onroerende goederen voor de Stad Gent - Gewijzigde procedure - Goedkeuring

 • 64.

  2020_GRMW_01200 - Lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 3,4 en 5. - Goedkeuring

 • 65.

  2020_GRMW_01224 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Koningsdonkstraat - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgend onroerend goed:

  Stad Gent - gelegen te Gentbrugge aan de Koningsdonkstraat, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 21e afdeling, sectie A

  • een weg, deel van het perceelnummer 502C3 met een oppervlakte volgens meting van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375 m²)
  • een zone openbaar groen, deel van het perceelnummer 502C3 met een oppervlakte volgens meting van driehonderd achtentwintig komma negentien vierkante meter    (328,19 m²)
  • een weg, perceelnummer 502Z2 met een oppervlakte volgens meting van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375 m²).
 • 66.

  2020_GRMW_01225 - Lichten van een optie tot aankoop van een perceel grond, gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Luchthavenlaan - Goedkeuring

 • 67.

  2020_GRMW_01277 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te Gent, Bijlokekaai 6-8 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 4.429,28 EUR per jaar aan vzw Symfonieorkest Vlaanderen, voor een deel van het stadseigendom G3 op de Bijlokesite, gelegen te 9000 Gent, Bijlokekaai 6-8, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met vzw Symfonieorkest Vlaanderen met betrekking tot een deel van het stadseigendom G3 op de Bijlokesite, gelegen te 9000 Gent, Bijlokekaai 6-8, voor de duur van 3 jaar, ingaande op 1 december 2020 en eindigend op 30 november 2023, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 68.

  2020_GRMW_01195 - Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 4) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2020 (reeks 4) van eredienstbesturen Sint-Gerulfus (Gent-Drongen) en Sint-Amandus (Gent-Sint-Amandsberg) waarvoor geen beroep gedaan wordt op een exploitatie- noch investeringstoelage.

 • 69.

  2020_GRMW_01196 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2020 - (reeks 4) - van het eredienstbestuur van Sint-Gerulfus (Gent-Drongen) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 dienstjaar 2020 goed te keuren van het eredienstbestuur van Sint-Gerulfus (Drongen).

 • 70.

  2020_GRMW_01226 - Overheidsopdracht van werken - Restauratie 19de eeuws orgel Cavaillé-Coll, Sint-Niklaaskerk Gent - FAG/2020/029/EDC/INV/5006 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

 • 71.

  2020_GRMW_01278 - Overheidsopdracht van werken - Restauratie daken hotel Vander Haeghen, Veldstraat 82, 9000 Gent - FAG/2019/068/LDR/INV/4797 - Bestek - Vaststelling

 • 72.

  2020_GRMW_01227 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst herstellen/vernieuwen van kerkhofmuren en andere muren op diverse locaties grondgebied Stad Gent - FAG/2020/028/TDS/INV/5004 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring

 • 73.

  2020_GRMW_01267 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4.

  De afroepen zullen gebeuren op basis van lastenboek 2019/HFB/OP/62017 - Open aanbesteding levering van Full EV, PHEV en HEV personenwagens.
  Het betreft perceel 1 en 4 van de raamovereenkomst die werden gegund aan:

  - Perceel 1: Peugeot Belgique Luxembourg nv, Bourgetlaan 20 bus 2B, 1130 Brussel
  - Perceel 4: Korean Motor Company nv, Pierstraat 229, 2550 Kontich

  Het college stemt in met de goedkeuring van afroepen na goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid door de gemeenteraad.

 • 74.

  2020_GRMW_01268 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van bestelwagens met CNG en PHEV - 2019/HFB/OP/53080 - perceel 1, 2 en 3 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van bestelwagens met CNG en PHEV - 2019/HFB/OP/53080 - perceel 1, 2 en 3.

  De afroepen zullen gebeuren op basis van lastenboek 2019/HFB/OP/53080 - Open aanbesteding levering van bestelwagens met CNG en PHEV.
  Het betreft perceel 1,2 en 3 van de raamovereenkomst die werden gegund aan:

  - Perceel 1: FCA Belgium nv, Jules Cockxstraat 12a, 1160 Brussel
  - Perceel 2: FCA Belgium nv, Jules Cockxstraat 12a, 1160 Brussel
  - Perceel 3: Iveco Belgium nv, Alfons Gossetlaan 28A bus 3, 1702 Groot Bijgaarden

  Het college stemt in met de goedkeuring van afroepen na goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid door de gemeenteraad.

 • 75.

  2020_GRMW_01269 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van personenwagens: middenklasser, Full EV - 2020/HFB/MPMP/70394 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van personenwagens: middenklasser, Full EV - 2020/HFB/MPMP/70394.

  De afroepen zullen gebeuren op basis van lastenboek 2020/HFB/MPMP/70394 - Mededingingsprocedure met onderhandeling levering van personenwagens: middenklasser, Full EV.
  De raamovereenkomst werd gegund aan: 

  - Nissan Belux nv, Bist 12, 2630 Aartselaar

  Het college stemt in met de goedkeuring van afroepen na goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid door de gemeenteraad.

 • 76.

  2020_GRMW_01275 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor aankoop minigravers - SLS/2020/061-ID4962 - Bestek - Vaststelling

 • 77.

  2020_GRMW_01276 - Overheidsopdracht van werken - Passiefbouw + renovatie Jenaplanschool en STIBO De Kleurdoos en kinderdagverblijf De Kereltjes, Fransevaart 28, 9050 Ledeberg - BOU/2018/047-ID 4570 - nieuwe procedure - Goedkeuring

 • 78.

  2020_GRMW_01243 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 223 van de Federale Politie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de intekening op de raamovereenkomst met referentie 2016 R3 223 - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen die de Federale Politie sloot met de firma Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel.

 • 79.

  2020_GRMW_01292 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de intekening op de raamovereenkomsten met nummer Procurement 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de Federale Politie, SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en FORCMS-VUV-101 van de federale overheid.


  Het betreft de levering van 21 voertuigen, 1 arrestwagen en 3 motorfietsen.
  De totale kostprijs wordt geraamd op 1.250.000 euro (21 % btw incl.).

 • 80.

  2020_GRMW_01242 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van individuele vuurwapens Glock 17 (GEN5) - 2020/2461 - Prijsvraag - Vaststelling

 • 88.

  2020_GRMW_01308 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de addenda voor het werkingsjaar 2021 bij de subsidieovereenkomsten voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 met volgende organisaties:

      2021
  De Kiem vzw Vluchtenboerstraat 7 A, 9890 Gavere 225.534,55
  Organisatie Broeders van Liefde vzw Stropstraat 119, 9000 Gent 136.463,63
  Natuurpunt Beheer vzw Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 70.589,07
  Open Plaats vzw Haspelstraat 49, 9000 Gent 70.589,07
  TOTAAL   503.176,32

   

 • 89.

  2020_GRMW_01309 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de addenda voor het werkingsjaar 2021 bij de subsidieovereenkomsten met volgende organisaties, in het kader van de verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020:

      2021
  JONG vzw - deelwerking Trajectbegeleiding Antwerpsesteenweg 195, 
  9040 Sint-Amandsberg
  292.500

  Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw - deelwerking Trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie 

  Nieuwebosstraat 3,
  9000 Gent
  30.000

  CGG Eclips vzw - project Machtig!

  Elyzeese Velden 74,
  9000 Gent
  126.500
  TOTAAL   449.000
 • 91.

  2020_GRMW_01311 - Samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het Gents Architectuurplatform - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Archipel vzw, AGB Kunsten & Design - Design Museum Gent, AGB Erfgoed - STAM, sogent, Hogeschool Gent - KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest, UGent - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, KULeuven - Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas voor de lancering van een Gents Architectuurplatform.

 • 92.

  2020_GRMW_01312 - OMV_2020040725 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouwencomplex bestaande uit 4 gebouwenvolumes bovenop een sokkel met gelijkvloerse en ondergrondse parkeergarage met als hoofdbestemming kantoorachtigen en kortverblijfwonen, de bijhorende algemene buitenaanleg, landschap, groenvoorzieningen en verhardingen en het exploiteren van de kantoorgebouwen en woningen voor kortverblijf - met openbaar onderzoek - Amelia Earhartlaan , 9051 Sint-Denijs-Westrem - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg. - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het oprichten van een gebouwencomplex bestaande uit 4 gebouwenvolumes bovenop een sokkel met gelijkvloerse en ondergrondse parkeergarage met als hoofdbestemming kantoorachtigen en kortverblijfwonen, de bijhorende algemene buitenaanleg, landschap, groenvoorzieningen en verhardingen en het exploiteren van de kantoorgebouwen en woningen voor kortverblijf
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.
  • Aanvrager: KST-concept BV gevestigd te Burggravenlaan 31/002 te 9000 Gent en UPGRADE ESTATE NV met als contactadres Burggravenlaan 31 bus 001 te 9000 Gent
  • Adres: Amelia Earhartlaan , 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie A 122 V en (afd. 25) sectie A 312 A

   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020040725 aan Amelia Earhartlaan zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 93.

  2020_GRMW_01270 - Overheidsopdracht van werken - evacuatietrap schoolgebouw De Zonnepoort - FEG/2020/004 - Bestek - Vaststelling

 • 94.

  2020_GRMW_01181 - Verzoek tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring

  Aan  de gemeenteraad wordt voorgesteld om Digipolis te verzoeken om met ingang van 1 januari 2021 vervroegd te ontbinden en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 16 december 2020.

 • 95.

  2020_GRMW_01222 - Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad  wordt voorgesteld om de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van Digipolis die plaatsvindt op woensdag 16 december 2020 om 16u15, digitaal te volgen, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01331).

 • 97.

  2020_GRMW_01217 - Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 1 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van IGS Westlede die plaatsvindt op dinsdag 1 december 2020 om 19u in het hoofdgebouw van het crematorium te Westlede, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 102.

  2020_GRMW_01322 - Tijdelijke politieverordening burgemeester strekkende tot verbod van halloween-rondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging

  De burgemeester heeft met een politieverordening van 28 oktober 2020 de halloween-rondgang, waarbij groepen kinderen van deur tot deur trekken en in een pot met snoep grabbelen, verboden omwille van de epidemiologische toestand en de risico's voor de openbare gezondheid die dergelijke rondgang met zich meebrengt. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 28 oktober 2020 te willen bekrachtigen, zoals voorgeschreven door artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet.

 • 103.

  2020_GRMW_01323 - Tijdelijke politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

  Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 29 oktober 2020 die de organisatie van de openbare markten afstemt op de wijzigingen die met het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 werden aangebracht aan de federale maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

 • 104.

  2020_GRMW_01324 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op fysieke lessen in de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30 oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

  Met een politieverordening van 29 oktober 2020 heeft de burgemeester aan de instellingen voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie een verbod opgelegd om op 29 en 30 oktober 2020 fysieke lessen te laten doorgaan, in afwachting van de verplichte opschaling naar code rood. Op die manier werd de fysieke aanwezigheid in de instellingen van het volwassenenonderwijs gedurende 2 weken effectief onderbroken, zoals dat ook is gebeurd voor het hoger onderwijs en de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs. Die ingrepen moesten een vertraging in de snelle stijging van het aantal besmettingen teweegbrengen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 29 oktober 2020 te willen bekrachtigen, zoals voorgeschreven door artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet.

 • 105.

  2020_GRMW_01325 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting voor de 2e en 3e graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13 november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

  Met een politieverordening van 29 oktober 2020 heeft de burgemeester aan het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs de verplichting opgelegd om op 12 en 13 november 2020 te voorzien in voltijds afstandsonderwijs voor de leerlingen van de 2e en 3e graad. Op die manier werd de fysieke aanwezigheid van die doelgroep gedurende 2 weken effectief onderbroken, zoals dat ook gebeurd is voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Die ingrepen moesten een vertraging in de snelle stijging van het aantal besmettingen teweegbrengen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 29 oktober 2020 te willen bekrachtigen, zoals voorgeschreven door artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet.


 • 106.

  2020_GRMW_01326 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging

  Met een politieverordening van 28 oktober 2020 heeft de burgemeester een verplichting ingevoerd tot het dragen van een mondmasker in de buurt van de schoolpoorten, in een straal van 200 meter aangezien er nog steeds veel melding wordt gemaakt van ouders, grootouders die aan de schoolpoorten blijven "hangen" en daarbij niet steeds een mondmasker dragen. Dergelijke maatregel was nodig gelet op de uiterst zorgwekkende toestand.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 28 oktober 2020 te willen bekrachtigen, zoals voorgeschreven door artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet.

 • 107.

  2020_GRMW_01167 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2020 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapporteringen door het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 2de kwartaal 2020.
 • IR 1.

  2020_VVB_00047 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: automaten voor gratis menstruatie-middelen in Gentse stadsscholen

 • IR 2.

  2020_VVB_00048 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nederlands-voorwaarde in stedelijk aanwervingsbeleid

 • IR 3.

  2020_IP_00061 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Dyianet-moskeeën

 • IR 5.

  2020_IP_00063 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Opvolging van de Roma-problematiek in Gent

 • IR 6.

  2020_IP_00064 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Woningprijzen in Gent

 • IR 7.

  2020_IP_00066 - Interpellatie van raadslid Adeline Blancquaert: Berichten 'Groen Gent'

 • IR 8.

  2020_IP_00067 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester (bij hoogdringendheid): "Coviddrama's" in de Gentse woonzorgcentra

 • 1.

  2020_GRMW_01125 - Beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld' (2020-2025) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld 2020-2025' goed te keuren.


   

 • 2.

  2020_GRMW_01258 - Beleidsnota 'Openbaar Groen 2020 - 2025' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beleidsnota Openbaar Groen 2020-2025 goed te keuren.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord van de Stad Gent op het advies van de MiNaraad en de Lokale Seniorenraad over de ontwerpbeleidsnota Openbaar Groen 2020-2025 goed.

 • 3.

  2020_GRMW_01223 - Klimaatplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het klimaatplan 2020-2025 goed te keuren.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord van de Stad Gent goed op de binnengekomen adviezen naar aanleiding van de ontwerpversie.

 • 4.

  2020_GRMW_01229 - Beleidsnota IVAGO 2020-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Beleidsnota IVAGO 2020-2025 goed te keuren.

 • 5.

  2020_GRMW_01230 - Beleidsnota Proper Gent 2020-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Beleidsnota Proper Gent 2020-2025 goed te keuren.

 • 6.

  2020_GRMW_01183 - Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' goed te keuren.

 • 7.

  2020_GRMW_01198 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie voor de 11.11.11-campagne 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie ten belope van 75.000  euro aan vzw 11.11.11 (Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel) voor de 11.11.11-campagne 2020, met als doel de in Gent opgehaalde middelen van de 11.11.11- campagne editie 2019 met een equivalent bedrag (geplafonneerd tot 75.000 euro) te vermeerderen.

 • 8.

  2020_GRMW_01169 - Toekenning van een eenmalige subsidie als coronacompensatie aan Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren - als coronacompensatie - van een eenmalige subsidie die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst is geregeld, aan alle Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod die ten laatste op 11 september 2020 over deze erkenning beschikten – totaalbedrag toegekende subsidie: 507.000 euro.

  De toegekende subsidie per in aanmerking komende sportclub is bepaald als volgt:
  - elke Gentse erkende sportvereniging en erkende vereniging met sportaanbod krijgt een forfaitair bedrag van 1.000 euro
  - daar bovenop krijgt elke erkende sportvereniging die in 2020 een werkingssubsidie voor haar jeugd- en/of G-sportwerking ontving, eenmalig nog eens dit zelfde werkingssubsidiebedrag 

  De uitbetaling van de toegekende subsidie zal automatisch gebeuren voor elke rechthebbende sportclub, er moet geen aanvraag voor gebeuren.

 • 15.

  2020_GRMW_01216 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' - periode december 2020 - april 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' met Masala vzw, Zonder-Naamstraat 9 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 15.000 euro. De overeenkomst gaat in op 1 december 2020 en eindigt op 30 april 2021.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van subsidieovereenkomst voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 33.

  2020_GRMW_01263 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de Corona crisis op de werking van de EVA vzw De Centrale - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 180.900 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, goedgekeurd in zitting van de raad van 7 september 2020, is opgenomen - aan EVA vzw De Centrale, Kraankindersstraat 2 te 9000 Gent, met als doel opvang van de impact van de Corona-crisis op de werking.

 • 35.

  2020_GRMW_01171 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van 'The Big Score 2020' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Scale-Ups.eu nv, Clemenceaustraat 177/A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, voor de organisatie van The Big Score 2020  van 1 tot en met 3 december 20 waarbij een subsidie van van 32.500 EUR, inclusief btw, wordt toegekend.

 • 40.

  2020_GRMW_01266 - Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020 - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de duurtijd van het 'Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020' te wijzigen en deze te verlengen tot 30 juni 2021 en dit met ingang van 31 december 2020.

 • 41.

  2020_GRMW_01332 - Subsidiereglement Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor de periode 1/12/2020 tot 31/12/2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor de periode 1/12/2020 tot 31/12/2023' goed te keuren met inwerkingtreding op 1 december 2020.

 • 42.

  2020_GRMW_01210 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' voorlopig vast te stellen.

 • 44.

  2020_GRMW_01239 - Nieuw subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 december 2020. (BIS-stages: beroepsinlevingsstages)

 • 45.

  2020_GRMW_01240 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 1/10/2020 - 31/12/2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  de partnerschapsovereenkomst met Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel en WEB vzw, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout, van het ESF-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen'  onder de ESF-oproep nr. 500 'inclusieve ondernemingen' voor de periode 1/10/2020 - 31/12/2022 goed te keuren.

 • 46.

  2020_GRMW_01244 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51- stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het ontwerp van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51, opgemaakt door AWV, met als procedure de openbare procedure, goed te keuren.

  De werken worden geraamd op 16.015.416,93 euro excl. btw, waarvan 12.646.645,97 euro ten laste van AWV, 1.209.479,18 euro ten laste van TMVW, 842.778,66 euro ten laste van De Lijn, 346.086,68 euro ten laste van DVW en 970.426,45 euro + 203.789,55 euro (21% btw) = 1.174.216,00 euro ten laste van de Stad.

  (kenmerk: TDWCOL2020/175 - 1M3D8H/20/51)

 • 48.

  2020_GRMW_01247 - Overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58 - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het ontwerp van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58, opgemaakt door AWV, met als procedure de openbare procedure, goed te keuren.

  De werken worden geraamd op 8.162.827,93  euro excl. btw, waarvan 228.414,52 euro + 47.967,05 euro (21% btw) = 276.381,57 euro ten laste van de Stad.

  (kenmerk: TDWCOL2020/189 - 1M3D8H/20/58)

 • 51.

  2020_GRMW_01291 - Opheffing van diverse principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Oostakkerdorp en definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en 'Vredesboompad', voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Roger De Letterstraat' op te heffen en de principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Vredesboompad' op te heffen voor het noordelijk deel van de weg en de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' definitief vast te stellen voor respectievelijk de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp, en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker.

 • 52.

  2020_GRMW_01290 - Principiële vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Roger De Letterstraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker.

 • 57.

  2020_GRMW_01177 - Afwijking subsidiereglementen voor uitbetaling werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven omwille van Covid-19 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen om af te wijken van de huidige subsidiereglementen betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, het stedelijk reglement betreffende de erkenning en toekenning van toelagen aan jeugdhuizen en het subsidiereglement voor subsidies aan de beheerders van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik, zodanig de jeugdwerkinitiatieven geen grote verliezen lijden en hun doorlopende kosten kunnen betalen. 

 • 131.

  2020_GRMW_01206 - Bijkomende Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen naar aanleiding van de coronamaatregelen - categorie (socio-)economisch - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan

  1) een bijkomend betalingsuitstel voor de huurgelden,concessievergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen  verschuldigd voor de maanden juni-december 2020 tot en met 31 december 2020 ten aanzien van de ondernemingen die behoren tot de socio-economische categorie.

  2)  de bijkomende  kwijtschelding van huurgelden en andere vergoedingen voor enerzijds de maanden juni tot en met september 2020 en anderzijds de maanden oktober tot en met december 2020 aan ondernemingen,  behorend tot de (socio-)economische categorie, voor zover:

  - de betrokken onderneming een omzetdaling lijdt ten gevolge van de corona-maatregelen  van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (de referentieperiode). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober -31 december 2019. Als die referentieperiode een abnormaal lage omzet vertoonde, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan kan er vergeleken worden met een andere referentieperiode.

  - De betrokken onderneming voor de periode juni-september 2020 uiterlijk op 10 december 2020  en voor de periode oktober-december 2020 uiterlijk op 20 januari een aanvraag indient tot kwijtschelding in bij de Stad/ het OCMW via een verklaring op eer.  Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

  - De aanvrager alle bewijsstukken (zowel van de referentieperiode als van de periode waarop de kwijtschelding slaat) gedurende 4 jaar bewaart met het oog op controle. Als na controle door de verhuurder blijkt dat de vrijstelling onterecht werd bekomen, zullen deze dienen terugbetaald te worden.

   

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01334).

 • 81.

  2020_GRMW_01306 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in de vijfde mobiliteitscyclus van 2020:

  - 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Maatschappelijke Zorg
  1 aanspreekpunt scholen
  Consulent
  Dienst Human Resources
  1 celverantwoordelijke GALOP en personeelsadministratie
  Consulent


  - 44 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Interventiedienst
  30 medewerkers
  Inspecteur
  Interventiedienst
  3 teamleiders
  Hoofdinspecteur
  Interventiedienst
  1 hoofdinspecteur leiding
  Hoofdinspecteur
  Interventiedienst
  1 medewerker Bureau Operationele Aansturing
  Inspecteur
  Wijkdienst
  2 buurtinspecteurs
  Inspecteur
  Wijkdienst
  2 teamleiders
  Hoofdinspecteur
  Dienst Zonale Sturing
  2 operatoren
  Inspecteur
  Lokale Recherchedienst
  2 rechercheurs
  Inspecteur
  Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
  1 medewerker
  Inspecteur


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst en de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.

 • 82.

  2020_GRMW_01249 - Overheidsopdracht van Leveringen - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem - MB 12/2020 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

 • 83.

  2020_GRMW_01250 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 11 september 2020 t.e.m. 15 oktober 2020 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 11 september 2020 t.e.m. 15 oktober 2020 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 84.

  2020_GRMW_01251 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Bijlage 2 'Stratenlijst' - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2011 en meermaals gewijzigd, te wijzigen met ingang van 1 december 2020. Met deze wijziging worden een aantal straten toegevoegd aan de bijlagen, naar aanleiding enerzijds van het betalend parkeren in de omgeving van de Oude Dokken (cluster Koopvaardijlaan), busparking Dampoort en anderzijds een straatnaamwijziging (Bijlokemeers), en een nieuwe straatnaam (Grijzezustersstraat).

 • 85.

  2020_GRMW_01252 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' te wijzigen, met ingang van 1 december 2020.
  Met deze wijziging worden een aantal straten toegevoegd aan de bijlagen, naar aanleiding enerzijds van het betalend parkeren in de omgeving van de Oude Dokken (cluster Koopvaardijlaan), en anderzijds een straatnaamwijziging (Bijlokemeers), en een nieuwe straatnaam (Grijzezustersstraat).

 • 86.

  2020_GRMW_01259 - Toekenning van een eenmalige subsidie met oog op een stadsbrede samenwerking in kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 30.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Collectief Verhalen vzw, Sint-Jacobsnieuwstraat 30, 9000 Gent met oog op een stadsbrede samenwerking in het kader van de eindejaarscampagne 2020.

 • 87.

  2020_GRMW_01260 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor met oog op een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 24.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan De Vuurmeesters vzw, Meibloemstraat 88, 9000 Gent met oog op een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020.

 • 90.

  2020_GRMW_01283 - Reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement op omgevingsvergunningsaanvragen te wijzigen met inwerkingtreding op 01/01/2021. De wijziging betreft voornamelijk het vereenvoudigen van het reglement naar 1 tarief, door het afzonderlijk aanrekenen van de publicatiekosten.

 • 129.

  2020_GRMW_01182 - Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huidige vormingsreglementen die een bijlage zijn bij de  Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • meer kansen te geven aan medewerkers om specifieke attesten of diploma's te behalen miv het tweedekansonderwijs
  • medewerkers die het moeilijk hebben extra te kunnen ondersteunen met specifieke opleidingstrajecten
  • diensten extra te ondersteunen om hun doelstellingen te behalen
  • meer eenduidigheid mbt de opleidingskosten, dienstvrijstelling,...

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Opleidingsmodaliteiten  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01333).

 • 130.

  2020_GRMW_01204 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassingen geneeskundige controle - Vakantiegeld op variabel salaris - Vervanging voorzitter adviescommissie evaluaties - Invoeren van de functie specifiek directeur - Lijst knelpuntfuncties - Redactionele wijzigingen - Wijziging

  Aan de raad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • het luik over de geneeskundige controle aanpassen aan het systeem van de rechtstreekse convocatie;
  • een rechtsgrond voorzien voor de toekenning van vakantiegeld op variabel salaris;
  • de vervangingsregeling uitbreiden voor de voorzitter van de Adviescommissie evaluaties wanneer die verhinderd of (langdurig) afwezig is;
  • de functie van specifiek directeur toevoegen aan de graad specifiek directeur;
  • de lijst van knelpuntfuncties laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

  Daarnaast zijn er nog een aantal redactionele wijzigingen.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01335).

 • 96.

  2020_GRMW_01209 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  -  de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 14 december 2020 om 18 uur in het Hotel Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146 te 8020 Oostkamp

  - het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel/voorwerp

  - het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering die plaatsvindt op 14 december 2020 om 18u (ingeval van fysieke of digitale algemene vergadering)

  - goedkeuring van elk van de agendapunten (ingeval van schriftelijke algemene vergadering). 


   

 • 98.

  2020_GRMW_01218 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 11 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op vrijdag 11 december 2020 om 14u30 via videoconferencing, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 99.

  2020_GRMW_01221 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 8 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVS die plaatsvindt op dinsdag 8 december 2020 om 14u30, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent/OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 100.

  2020_GRMW_01219 - IMEWO - bijkomende intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het volgende:

  • te tekenen op 6.409 Apt-aandelen aan een eenheidsprijs van 27,57 euro voor een totaal bedrag van 176.696,13 euro, 

  • deze aandelen te financieren volgens het financieringsvoorstel van Imewo, met name met een banklening afgesloten door Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen.

 • 101.

  2020_GRMW_01220 - Addendum bij de raamovereenkomst inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de raamovereenkomst tussen de Stad Gent, Nethys, Efin en PUBLILEC inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec en aan de bijkomende betaling van Publilec aan de Stad Gent van € 705.113,33 ingevolge de herberekening van de waarde van het scheidingsaandeel van de Stad Gent.

  Bij de uittreding van de Stad Gent uit Publilec in 2018 heeft de Stad Gent een voorlopige waarde van het scheidingsaandeel ontvangen, namelijk 27,3 miljoen euro en 18,3 miljoen euro ter dekking van de gesolidariseerde pensioenen ‘Noord’. Thans wordt de definitieve waarde van het scheidingsaandeel vastgelegd (dat ligt ca. 0,45 miljoen euro lager), en krijgt de Stad Gent een bijkomende provisie van 1,16 miljoen euro  ter dekking van de statutaire tewerkstelling van minder dan 5 jaar. Per saldo zal de Stad Gent € 705.113 ontvangen van Publilec.

 • 108.

  2020_GRMW_01253 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aangeduide leden in algemene commissies te vervangen.

 • 148.

  2020_GRMW_01336 - Voordracht van een kandidaat ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in het college van vereffenaars van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen om te zetelen als vertegenwoordiger van de Stad Gent in het college van vereffenaars van de opdrachthoudende vereniging Digipolis.

 • 149.

  2020_GRMW_01337 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent voor te dragen.
 • 150.

  2020_GRMW_01338 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw De Centrale - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw De Centrale te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent voor te dragen.
 • 151.

  2020_GRMW_01339 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Sodigent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Sodigent te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent voor te dragen.
 • 109.

  2020_GRMW_01255 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 en 20 oktober 2020 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 en 20 oktober 2020.

 • 110.

  2020_GRMW_01241 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van sanctionerend ambtenaar (A.2020-1551/HD) - Goedkeuring

 • 111.

  2020_GRMW_01284 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (BV) - Goedkeuring

 • 112.

  2020_GRMW_01285 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (MF) - Goedkeuring

 • 113.

  2020_GRMW_01286 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (MD) - Goedkeuring

 • 114.

  2020_GRMW_01287 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (CD) - Goedkeuring

 • 115.

  2020_GRMW_01293 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en benoeming van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad niveau B) voor de Dienst Maatschappelijke Zorg van Politiezone Gent via externe statutaire werving - Goedkeuring

 • 116.

  2020_GRMW_01294 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, aanwijzing en benoeming van 1 consulent voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

 • 117.

  2020_GRMW_01295 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, aanwijzing en benoeming van 1 assistent voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

 • 118.

  2020_GRMW_01296 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving van 1 ICT-assistent (niveau C) bij de Dienst Informatie- en communicatietechnologie - Extra aanwerving - Goedkeuring

 • 119.

  2020_GRMW_01297 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 commissaris van politie bij de Interventiedienst in het kader van de derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 120.

  2020_GRMW_01298 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (NV) - Goedkeuring

 • 121.

  2020_GRMW_01299 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur bij de lokale recherchedienst in het raam van het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 122.

  2020_GRMW_01300 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/053/VG) - Goedkeuring

 • 123.

  2020_GRMW_01301 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/052/DCM) - Goedkeuring

 • 124.

  2020_GRMW_01302 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/051/RV) - Goedkeuring

 • 125.

  2020_GRMW_01303 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL36/VVD) - Goedkeuring

 • 126.

  2020_GRMW_01304 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL37/VDC) - Goedkeuring

 • 127.

  2020_GRMW_01307 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en voordracht van de eerst gerangschikte kandidaat voor benoeming tot hoofdcommissaris van politie, directeur van de Directie Operaties van de Politiezone Gent in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 128.

  2020_GRMW_01305 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming

 • 132.

  2020_GRMW_01156 - Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent-OCMW Evergem - screening en assessment voor cliënten - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Evergem goed te keuren m.b.t. deelname van OCMW-cliënten vanuit Evergem aan de screeningsmodules georganiseerd door OCMW Gent, MAACT (Maatgericht Activeringscentrum).

  De kostprijs van deelname aan een screening zal worden doorgerekend aan OCMW Evergem.

 • 133.

  2020_GRMW_01184 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - met De Zuidpoort vzw, Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 15.000 euro. 

 • 136.

  2020_GRMW_01271 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van laptops en randapparatuur- D000160 - Beslissing tot toetreding - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om toe te treden tot de aankoopcentrale van Digipolis.
  Aan het vast bureau wordt gevraagd om, mits goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn om toe te treden, af te nemen op de raamovereenkomst bij de firma Dell NV.

  Het geraamde aandeel voor OCMW Gent bedraagt € 1.512.500 inclusief btw.

 • 137.

  2020_GRMW_01272 - Overheidsopdracht van dienst - Individuele vorming digipakketten - SLS/2020/096 - Bestek - Vaststelling

 • 138.

  2020_GRMW_01273 - Overheidsopdracht van dienst - Opleidingen in groep digipakketten - SLS/2020/098 - Bestek - Vaststelling

 • 139.

  2020_GRMW_01274 - Overheidsopdracht van Diensten - Raamovereenkomst van verschillende diensten: Alarmcentrale, Personen Alarm Systemen, Crisisinterventies en Overbruggingszorg voor Assistentiewoningen OCMW Gent - SLS/2020/055 - ID4947 - Bestek - Vaststelling

 • 140.

  2020_GRMW_01310 - Dagelijks bestuur - Vaststelling

  Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het begrip dagelijks bestuur vast te stellen, met ingang van 1 januari 2021 en dit naar analogie met de regeling van de Stad.

 • 141.

  2020_GRMW_01331 - Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van Digipolis die plaatsvindt op woensdag 16 december 2020 om 16u15, digitaal te volgen, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van  OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_01222).

 • 142.

  2020_GRMW_01168 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2020 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapporteringen door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 2de kwartaal 2020.
 • 134.

  2020_GRMW_01281 - Vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor het OCMW Gent en aan de verspreiding van de elektronische betaalkaarten voor een geraamd bedrag van 30 euro per begunstigde per kaart, met toevoeging eigen informatie van OCMW, aan de cliënten met wettig verblijf die op 1 december 2020 in begeleiding zijn bij de sociale dienst, uitgezonderd die cliënten die enkel een voorschot ontvangen op een andere sociale uitkering of waarvoor OCMW Gent een referentieadres biedt in het kader van een detentie.

 • 135.

  2020_GRMW_01201 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Aanpassingen geneeskundige controle - Vakantiegeld op variabel salaris - Vervanging voorzitter adviescommissie evaluaties - Invoeren van de functie verantwoordelijke voeding en kwaliteit - Lijst knelpuntfuncties - Redactionele wijzigingen - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • het luik over de geneeskundige controle aanpassen aan het systeem van de rechtstreekse convocatie;
  • een rechtsgrond voorzien voor de toekenning van vakantiegeld op variabel salaris;
  • de vervangingsregeling uitbreiden voor de voorzitter van de Adviescommissie evaluaties wanneer die verhinderd of (langdurig) afwezig is;
  • de functie van verantwoordelijke voeding en kwaliteit toevoegen aan de graad hoofddeskundig medewerker;
  • de lijst van knelpuntfuncties laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

  Daarnaast zijn er nog een aantal redactionele wijzigingen.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 147.

  2020_GRMW_01335 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassingen geneeskundige controle - Vakantiegeld op variabel salaris - Vervanging voorzitter adviescommissie evaluaties - Invoeren van de functie specifiek directeur - Lijst knelpuntfuncties - Redactionele wijzigingen - Wijziging

  Aan de raad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • het luik over de geneeskundige controle aanpassen aan het systeem van de rechtstreekse convocatie;
  • een rechtsgrond voorzien voor de toekenning van vakantiegeld op variabel salaris;
  • de vervangingsregeling uitbreiden voor de voorzitter van de Adviescommissie evaluaties wanneer die verhinderd of (langdurig) afwezig is;
  • de functie van specifiek directeur toevoegen aan de graad specifiek directeur;
  • de lijst van knelpuntfuncties laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

  Daarnaast zijn er nog een aantal redactionele wijzigingen.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_01204).

 • 145.

  2020_GRMW_01333 - Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de huidige vormingsreglementen die een bijlage zijn bij de  Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • meer kansen te geven aan medewerkers om specifieke attesten of diploma's te behalen miv het tweedekansonderwijs
  • medewerkers die het moeilijk hebben extra te kunnen ondersteunen met specifieke opleidingstrajecten
  • diensten extra te ondersteunen om hun doelstellingen te behalen
  • meer eenduidigheid mbt de opleidingskosten, dienstvrijstelling,...

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Opleidingsmodaliteiten  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_01182).

 • 146.

  2020_GRMW_01334 - Bijkomende Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen naar aanleiding van de coronamaatregelen - categorie (socio-)economisch - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan

  1) een bijkomend betalingsuitstel voor de huurgelden,concessievergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen  verschuldigd voor de maanden juni-december 2020 tot en met 31 december 2020 ten aanzien van de ondernemingen die behoren tot de socio-economische categorie.

  2)  de bijkomende  kwijtschelding van huurgelden en andere vergoedingen voor enerzijds de maanden juni tot en met september 2020 en anderzijds de maanden oktober tot en met december 2020 aan ondernemingen,  behorend tot de (socio-)economische categorie, voor zover:

  - de betrokken onderneming een omzetdaling lijdt ten gevolge van de corona-maatregelen  van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (de referentieperiode). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober -31 december 2019. Als die referentieperiode een abnormaal lage omzet vertoonde, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan kan er vergeleken worden met een andere referentieperiode.

  - De betrokken onderneming voor de periode juni-september 2020 uiterlijk op 10 december 2020  en voor de periode oktober-december 2020 uiterlijk op 20 januari een aanvraag indient tot kwijtschelding in bij de Stad/ het OCMW via een verklaring op eer.  Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

  - De aanvrager alle bewijsstukken (zowel van de referentieperiode als van de periode waarop de kwijtschelding slaat) gedurende 4 jaar bewaart met het oog op controle. Als na controle door de verhuurder blijkt dat de vrijstelling onterecht werd bekomen, zullen deze dienen terugbetaald te worden.

   

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_01206).

 • 143.

  2020_GRMW_01330 - Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en stelt de verkiezing van een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vast.

 • 144.

  2020_GRMW_01254 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2020 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2020.