Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01156 - Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent-OCMW Evergem - screening en assessment voor cliënten - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01156 - Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent-OCMW Evergem - screening en assessment voor cliënten - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01156 - Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent-OCMW Evergem - screening en assessment voor cliënten - Goedkeuring 2020_GRMW_01156 - Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent-OCMW Evergem - screening en assessment voor cliënten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Evergem wenst cliënten door te sturen naar OCMW Gent voor deelname aan de door Gent georganiseerde screeningsmodules. De kostprijs van deelname aan een screening per cliënt zal worden doorgerekend aan OCMW Evergem.

OCMW Gent en OCMW Evergem sloten reeds een samenwerkingsovereenkomst met hetzelfde doel voor het werkingsjaar 2019. Zij wensen de samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde duur te verlengen.

De samenwerking in 2019 verliep vlot. 3 cliënten werden doorgestuurd, waarvan slechts 1 deelname effectief doorging.

OCMW Evergem beschikt zelf niet over de expertise en personeel om zelf screenings te organiseren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, te sluiten tussen OCMW Gent en OCMW Evergem, met betrekking tot deelname van OCMW-cliënten vanuit Evergem aan de screeningsmodules georganiseerd door OCMW Gent, MAACT (Maatgericht Activeringscentrum).

De samenwerkingsovereenkomst voorziet dat deelname door cliënten van OCMW Evergem enkel mogelijk is, indien er geen wachtlijst bestaat voor de cliënten van OCMW Gent. 

De kostprijs van deelname aan een screening zal worden doorgerekend aan OCMW Evergem.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Werk en activering 
Budgetplaats  
Categorie* niet van toepassing 
Subsidiecode  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal  

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Trajectwerking activering 
Budgetplaats D38110000 
Categorie* 701 
Subsidiecode  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Evergem met betrekking tot deelname van OCMW-cliënten vanuit Evergem aan de screeningsmodules georganiseerd door OCMW Gent, MAACT (Maatgericht Activeringscentrum).