Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01170 - Engagementsverklaring - Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials (DuRSAAM) van Universiteit Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01170 - Engagementsverklaring - Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials (DuRSAAM) van Universiteit Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01170 - Engagementsverklaring - Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials (DuRSAAM) van Universiteit Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_01170 - Engagementsverklaring - Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials (DuRSAAM) van Universiteit Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Economie kiest ervoor om in te zetten op het uitbouwen van een "future proof" Gentse economie. Dit door de komende jaren actief sectoren en ecosystemen te ondersteunen die potentieel hebben om hieraan in belangrijke mate bij te dragen. Dit creëert welvaart en jobs én draagt bij aan het aanpakken van fundamentele maatschappelijke uitdagingen. 

Eén van de speerpunten waarop wordt ingezet is cleantech. In dit kader bestaat er al een intensieve samenwerking met de Universiteit Gent, onder andere binnen de Cleantech Cluster Gent en de samenwerking met Capture als onderzoekscentrum. Dit gebeurt onder andere door volop te experimenten en te co-creëren rond het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Deze co-creatie is reeds aan de gang bv. in het Interreg project URBCON (doel: in de markt zetten van een circulaire beton). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het ‘PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials’ (DuRSAAM), gecoördineerd door Universiteit Gent, sluit nauw aan bij de doelstellingen van URBCON. Door middel van dit training network wenst DuRSAAM het gebruik van Alkali-Activated Materials in beton als vervanging van de traditionele betonproductie te promoten, om zo te bouwsector competitiever en duurzamer te maken. Dit type beton wordt ook in het URBCON project onderzocht en gebruikt in een demonstratieproject. 

Aan de Stad Gent wordt gevraagd eenmaal per jaar deel te nemen aan de Raad van Toezicht van DuRSAAM. De projecten DuRSAAM en URBCON focussen beide op de promotie en implementatie van duurzaam beton en zijn in deze dus complementair. De deelname van de Stad Gent aan de Raad van Toezicht zal  bijdragen aan de doelstellingen van de Stad Gent op het vlak van duurzaamheid en specifiek aan de doelstellingen van de Dienst Economie voor het speerpunt Cleantech. Beide projecten dragen bij aan het uitbouwen van een (bouw)sector in de Gentse regio die op een duurzame manier welvaart en jobs creëert en de Gentse voortrekkersrol in de circulaire economie helpt waarmaken. 

Hiertoe werd een engagementsverklaring ('letter of commitment') opgemaakt 'Stad Gent als waarnemend partner van het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials’ (DuRSAAM), gecoördineerd door Universiteit Gent.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de engagementsverklaring 'Stad Gent als waarnemend partner van het PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials’ (DuRSAAM), gecoördineerd door Universiteit Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen