Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01184 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01184 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01184 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - Goedkeuring 2020_GRMW_01184 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 15.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks wordt een budget voorzien om uitvoering te geven aan het Armoedebeleidsplan. Hiermee wordt vanuit de regie armoedebestrijding ingespeeld op opportuniteiten, worden bepaalde acties een duwtje in de rug gegeven of wordt extra expertise in huis gehaald. In het Armoedebeleidsplan 2020-2025, (dagorde gemeenteraad oktober 2020), is een actie geformuleerd rond heldere en laagdrempelige communicatie. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Zuidpoort vzw was de voorbije maanden het voorbeeld van hoe de complexe coronarichtlijnen snel en met heldere, eenvoudige beeldtaal naar (kwetsbare) Gentenaars konden gecommuniceerd worden. De Zuidpoort vzw is al langer aan het werk rond laagdrempelige communicatie, o.a. in haar project rond ‘De Stressweg’, met een focus op hulpverlening, en ‘Beste Burger’, die inzoomen op inspraak en participatie. 

Ervaringen met en feedback van mensen in armoede wijzen erop dat Stad Gent nog stappen vooruit kan zetten in laagdrempelige en heldere communicatie. Aan De Zuidpoort vzw werd bijgevolg gevraagd om een coachingtraject uit te tekenen voor de relevante stadsdiensten, waarbij ingezoomd wordt op verschillende momenten in beleidstrajecten waarop met (kwetsbare) burgers gecommuniceerd wordt. Dit houdt bijvoorbeeld in: mensen uitnodigen, aanbod bekend maken, beleidsvoorstellen presenteren,  informeren over beslist beleid of regelgeving,....

Het coachingtraject zal een aantal collega’s uit diverse stadsdiensten, waaronder de Communicatiedienst, Dienst Beleidsparticipatie, Sociale Dienst, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, de mogelijkheid geven om onder begeleiding van de Zuidpoort, met actieve inbreng van mensen met armoede-ervaring, concreet aan de slag te gaan. Daarnaast wordt een deelmoment georganiseerd waarbij ook andere collega’s kunnen aansluiten om zich te laten inspireren. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 17 februari 2020 de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw, Rerum- Novarumplein 25 te 9000 Gent, goed in kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld. Het voorliggend addendum wordt bij de basisovereenkomst met De Zuidpoort vzw gevoegd. Het addendum gaat in op 1 december 2020 en eindigt op 31 december 2021.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Staf Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10130000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode
2020 13.500 euro 
2021 0 euro 
2022 1.500 euro 
Totaal 15.000 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'werking De Zuidpoort' in kader van coachingtraject laagdrempelige communicatie - 2021 - met De Zuidpoort vzw, Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.