Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01180 - Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice - Opheffing

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01180 - Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice - Opheffing
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01180 - Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice - Opheffing 2020_GRMW_01180 - Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice - Opheffing

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad garandeert een aanbod  sociaal tolken en vertalen voor stedelijke diensten en sociale organisaties op haar grondgebied. Hiervoor voorziet de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen – vanaf 2020 jaarlijks € 551.000 euro via een overdracht van middelen aan IN-Gent vzw, Kongostraat 42, Gent, het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. Daarnaast voorziet het Onderwijscentrum Gent aanvullend vanaf 2020 jaarlijks € 20.864 voor het Gentse onderwijs eveneens via een overdracht aan IN-Gent vzw. Deze overdrachten zijn voorzien in de samenwerkingsovereenkomst 2020 -2025 met IN-Gent vzw (gemeenteraad 22 juni 2020).

Deze middelen zijn niet nieuw. Bij de oprichting van de vzw TVGent in 2001 sloot TVGent een overeenkomst met de Stad voor de realisatie van tolk- en vertaaluren voor Gentse organisaties en eigen stadsdiensten. Sinds 2008 gaat dit jaarlijks om € 490.035 of ongeveer 10.500 tolkuren en vertaalde bladzijden. Omdat de vraag toen al het aanbod oversteeg werden de organisaties die aanspraak konden maken op de middelen gelimiteerd door de Stad.  Dit werd in 2009 geformaliseerd in het “Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice” en “De samenwerkingsovereenkomst met diensten en organisaties in het kader van het gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice”. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In 2015 fusioneerde TVGent met 3 andere organisaties tot IN-Gent vzw, het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. IN-Gent kreeg vanaf dan de opdracht om jaarlijks 10 000 tolk- en vertaaleenheden t.w.v. € 484.800 te realiseren voor de Stad en organisaties die aanspraak maakten op dit contingent. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent, die goedgekeurd is op de gemeenteraad van 22 juni 2020, werd dit bedrag opgetrokken tot € 551.000 om de hogere tarieven die Vlaanderen hanteert voor Sociaal Tolken en Vertalen te dekken. En ook het operationeel beheer van deze stedelijke subsidies is een beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang die het agentschap opneemt en die omschreven is in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en het agentschap.

Aangezien het voorwerp van het voornoemde reglement behoort tot het takenpakket van het agentschap, werden de bepalingen, werkwijze en vergoedingen bepaald in het voornoemde stedelijk reglement geactualiseerd opgenomen in een nieuw intern reglement, dat de verdeling van de stedelijke subsidies Sociaal Tolken en Vertalen behartigt en dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van het agentschap. Het agentschap voorziet tevens in een nieuw model van samenwerkingsovereenkomst in het kader van de toepassing van het intern reglement.

Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraag het gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice en het bijhorende model van samenwerkingsovereenkomst (beide goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009) op te heffen met ingang van 1 januari 2021. Het vervangende intern reglement (en bijhorend nieuwe model van samenwerkingsovereenkomst) van het agentschap zal op diezelfde datum in werking treden.

Activiteit

AC35137 Ondersteunen EVA IN-Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op, met ingang van 1 januari 2021, het gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice, goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009.

Artikel 2

Heft op, met ingang van 1 januari 2021, het model van samenwerkingsovereenkomst met diensten en organisaties in het kader van het gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice, goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009.


Bijlagen

  • Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk en vertaalservice
  • Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het gemeentelijk reglement