Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01238 - Subsidieovereenkomst betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale economische circuit - 2020-2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01238 - Subsidieovereenkomst betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale economische circuit - 2020-2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01238 - Subsidieovereenkomst betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale economische circuit - 2020-2021 - Goedkeuring 2020_GRMW_01238 - Subsidieovereenkomst betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale economische circuit - 2020-2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 25.600,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017,  artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de beleidsnota Werk en Sociale Economie 2020-2025 wordt het versterken van digitale vaardigheden voor zowel werkzoekenden als werknemers aangestipt als een prioritair thema.

De Gentse sociale economiebedrijven signaleren dat de heersende digitale kloof  een belangrijke belemmering vormt om contact te houden met doelgroepwerknemers die afwezig zijn omwille van corona. Het maakt het voor de bedrijven moeilijk om deze werknemers te ondersteunen en hen te helpen in functie van  een zinvolle tijdsinvulling.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de Stad Gent in haar rol van regisseur sociale economie ondersteunen om aan deze problematiek tegemoet te komen. Zij biedt daartoe een subsidie van 20.000,00 euro voor de volgende acties: arbeidsmarktgericht opleiden, doelgericht samenwerken met het normale economische circuit (NEC), kwaliteitsvol begeleiden naar betaald werk of opstarten nieuwe initiatieven. 

De huidige crisis toont de meerwaarde van ICT-vaardigheden aan en vormt een momentum om de minder digitaal geletterden over de streep te halen en zich bij te scholen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de  subsidie van Provincie Oost-Vlaanderen wordt een vernieuwend aanbod ontwikkeld in de pijler ‘arbeidsmarktgericht opleiden’, dat een antwoord wil bieden op de bezorgdheden die werden geuit door de sociale economie-bedrijven.

Omdat voor de werknemers in de sociale economie korte prikkels in de gewone werkomgeving vaak meer stimuleren dan langdurige klassikale opleidingen, zal de subsidie aangewend worden binnen het Loopbaancentrum Sociale Economie om praktische vormingsmodules te ontwikkelen die het geven van korte gerichte leermomenten op de werkvloer rond digitale vaardigheden faciliteren. Daarnaast worden door de Stad ook tablets aangekocht, die gratis kunnen worden ontleend bij het Loopbaancentrum. Per vormingsmoment wordt ingezoomd op een specifieke digitale toepassing of een app, vb. voor digitaal bankieren.  Op die manier worden de sociale economie-bedrijven die in de werkomgeving willen inzetten op het verhogen van de digitale geletterdheid van hun medewerkers, ontzorgd.

Het ter beschikking stellen van tablets en ondersteunende fiches per thema heeft een tweeledig doel, namelijk:

  1. Werknemers in de sociale economie sensibiliseren over de mogelijkheden van ICT-toepassingen en hun ICT-vaardigheden aanscherpen. We willen een 40-tal medewerkers uit de sociale economie bereiken en hen gebruiksvriendelijke ICT-toepassingen leren kennen, die hen zowel thuis als op de werkvloer efficiëntie en meerwaarde bieden, en tevens een troef betekenen bij hun doorstroom naar regulier werk.
  2. SE-bedrijven en vakinstructeurs/jobcoaches verder motiveren om digitale vorming in te zetten als onmisbaar onderdeel van het traject dat de doelgroepwerknemer in het bedrijf loopt en hen alert maken voor het implementeren van ICT op de werkvloer.

De middelen van de Provincie zijn noodzakelijk om het project uit te voeren. Daarom wordt voorgesteld om de subsidieovereenkomst voor een bedrag van 20.000,00 euro met de Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, lopend van 1 december 2020 tot en met 31 december 2021, te ondertekenen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*WerkWerk
Budgetplaats349160000 349160000
Categorie*EXPLEXPL
SubsidiecodeNiet_Relevant POV.ATM
20215.600  20.000
Totaal5.600 20.000


Overzicht van de inkomsten

Dienst*Werk
Budgetplaats349160000
Categorie*Expl.
SubsidiecodePOV.ATM 
2021 20.000
Totaal20.000 

Verwachte ontvangsten

€ 20.000,00

Activiteit

AC34916 Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale economische circuit (NEC)zoals gevoegd in bijlage.