Terug
Gepubliceerd op 26/11/2020

2020_GRMW_01252 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01252 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01252 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging 2020_GRMW_01252 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikels 10/1 t.e.m. 10/3.
 • Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • Het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuw reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning, goedgekeurd. Daarna werd dit reglement op verschillende momenten gewijzigd.

Van mei 2016 tot februari 2017 werd het nieuwe Parkeerplan in de stad Gent uitgerold. Met het Parkeerplan wil de Stad Gent slimmer en efficiënter omspringen met de parkeerplaatsen in de stad en de beschikbare parkeerinfrastructuur op een efficiënte manier optimaliseren. Voor de Stad betekent dit een efficiënt ruimtegebruik, voor de gebruiker het zo vlot mogelijk een parkeerplaats vinden en voor de beheerder het zo kostenefficiënt mogelijk ter beschikking stellen van het parkeerareaal. In het Parkeerplan werden de nieuwe zones voor betalend parkeren en bewonersparkeren vastgelegd. Hierin werden ook al een aantal gearceerde zones op kaart weergegeven. De gearceerde gebieden gaven aan dat er op termijn verwacht werd dat er hier betalend parkeren zal ingevoerd moeten worden. Dit is nu het geval voor de omgeving Oude Dokken (cluster Koopvaardijlaan). De invoering van betalend parkeren zal ertoe bijdragen dat bewoners en werknemers die hier in de buurt aan de slag zijn, gemakkelijker een parkeerplaats vinden. Nu worden de parkeerplaatsen te vaak ingenomen door gebruikers die het betalend parkeren in de omliggende straten proberen te ontwijken.

In zitting van 20 januari 2020 heeft de gemeenteraad de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Martelaarslaan in 'Bijlokemeers' voor het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittaniëlaan te Gent goedgekeurd. 

In zitting van 22 juni 2020 heeft de gemeenteraad de naam 'Grijzezustersstraat' voor de aan te leggen weg tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk te Gent vastgesteld.

Deze twee nieuwe straatnamen moeten aan de bijlagen van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning worden toegevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

N.a.v. het invoeren van betalend parkeren in de omgeving Oude Dokken (cluster Koopvaardijlaan) worden volgende wijzigingen aangebracht aan de Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' en Bijlage 2 'Lijst parkeerzones':

 • Afrikalaan, Amerikalaan, Australiëstraat, Bangikraistraat, Bataviapad, Chinastraat, Dokwerkerskaai, Fjordenstraat, Galeipad, Galjoenstraat, Gondelstraat, Kompasplein, Koopvaardijlaan (van Schipperskaai tot Chinastraat), Lübeckstraat, Oceaniëstraat, Pretoriastraat, Scandinaviëstraat, Scheepsruimplein, Schipperskaai, Sleepbootstraat en Taxusstraat worden toegevoegd voor wat betreft zone 8 in Bijlage 1;
 • Bataviapad, Galjoenstraat, Kompasplein en Schipperskaai worden geschrapt voor wat betreft zone 9 in Bijlage 1;
 • Australiëstraat, Chinastraat, Koopvaardijlaan (van Schipperskaai tot Chinastraat) en Oceaniëstraat worden toegevoegd voor wat betreft zone 8 in Bijlage 2;


N.a.v. een gedeeltelijke straatnaamwijziging van Martelaarslaan in 'Bijlokemeers' voor het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittaniëlaan te Gent worden volgende wijzigingen aangebracht aan de Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' en Bijlage 2 'Lijst parkeerzones':

 • Bijlokemeers wordt toegevoegd voor wat betreft zone 12 in Bijlage 1 en Bijlage 2;


N.a.v. de vaststelling van de naam 'Grijzezustersstraat' voor de aan te leggen weg tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk te Gent worden volgende wijzigingen aangebracht aan de Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' en Bijlage 2 'Lijst parkeerzones':

 • Grijzezustersstraat wordt toegevoegd voor wat betreft zone 5 in Bijlage 1 en Bijlage 2;

 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 december 2020.

Activiteit

AC34806 Realiseren en beheren van on-street parkeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning als volgt:

In zone 8 worden 'Afrikalaan', 'Amerikalaan', 'Australiëstraat', 'Bangikraistraat', 'Bataviapad', 'Chinastraat', 'Dokwerkerskaai', 'Fjordenstraat', 'Galeipad', 'Galjoenstraat', 'Gondelstraat', 'Kompasplein', 'Koopvaardijlaan (van Schipperskaai tot Chinastraat)', 'Lübeckstraat', 'Oceaniëstraat', 'Pretoriastraat', 'Scandinaviëstraat', 'Scheepsruimplein', 'Schipperskaai', 'Sleepbootstraat' en 'Taxusstraat' toegevoegd.

Artikel 2

Wijzigt Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning als volgt:

In zone 9 worden 'Bataviapad', 'Galjoenstraat', 'Kompasplein' en 'Schipperskaai' geschrapt.

Artikel 3

Wijzigt Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning als volgt:

In zone 8 worden 'Australiëstraat',Chinastraat, Koopvaardijlaan (van Schipperskaai tot Chinastraat)' en 'Oceaniëstraat' toegevoegd.

Artikel 4

Wijzigt zowel Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' als Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning als volgt:

In zone 12 wordt 'Bijlokemeers' toegevoegd.

Artikel 5

 Wijzigt zowel Bijlage 1 'Lijst bewonerszones' als Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning als volgt: 

In zone 5 wordt 'Grijzezustersstraat' toegevoegd.

Artikel 6

Keurt goed de inwerkingtreding van de wijzigingen op 1 december 2020.

Artikel 7

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning (gecoördineerde versie)
 • Bijlage 1 Lijst bewonerszones (nieuwe versie)
 • Bijlage 2 Lijst parkeerzones (nieuwe versie)
 • Bijlage 1 Lijst bewonerszones (oude versie)
 • Bijlage 2 Lijst parkeerzones (oude versie)