Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01243 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 223 van de Federale Politie - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01243 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 223 van de Federale Politie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01243 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 223 van de Federale Politie - Goedkeuring 2020_GRMW_01243 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 223 van de Federale Politie - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 47, § 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 26.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 234.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2017 en 2018 werden door de Politiezone Gent nieuwe draagbare elektronische ademanalyse -en ademtesttoestellen aangekocht. Momenteel is er een tekort aan ademtesttoestellen voor de interventiedienst. Politiezone Gent wenst daarom 15 extra ademtesttoestellen aan te kopen.Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Federale Politie heeft eind 2016 een raamovereenkomst met nummer 2016 R3 223 "aankoop en onderhoud van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen ten voordele van de geïntegreerde politie"  gesloten met de firma Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel, waarin een nieuwer, robuuster toestel wordt aangeboden.
Politiezone Gent wenst gebruik te maken van deze raamovereenkomst voor de uitbreiding van de ademtesttoestellen.
De geraamde kostprijs is 26.000 EUR (inclusief 21% btw).

Overzicht van de uitgaven

Dienst

 Politiezone Gent

Budgetplaats

 3300000/744-51

Categorie

 I

2020

26.000,00 EUR

 Totaal

26.000,00 EUR


 


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de intekening op de raamovereenkomst met referentie 2016 R3 223 - Aankoop van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen die de Federale Politie sloot met de firma Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel. De totale kostprijs wordt geraamd op 26.000,00 EUR, inclusief 21 % btw.


Bijlagen

  • 2016 R3 223 FICHE OVEREENKOMST.pdf