Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01240 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 1/10/2020 - 31/12/2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Tine De Moor, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01240 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 1/10/2020 - 31/12/2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01240 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 1/10/2020 - 31/12/2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_01240 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 1/10/2020 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 16/07/2020 dienden Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel en WEB vzw (werkervaringsbedrijven), Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout, vanuit het initiatief I-Diverso, het projectvoorstel "Schakels naar Inclusief Ondernemen" in onder de Europees Sociaal Fonds (ESF)-oproep nr. 500 "inclusieve ondernemingen".

Met het ESF-project "Schakels naar Inclusief Ondernemen" wordt ondersteuning geboden aan ondernemingen in hun volgende stap op het vlak van inclusief ondernemen. Met elke deelnemende onderneming wordt een traject doorlopen dat start met het in kaart brengen van noden en behoeften, en vervolgens wordt ondersteuning voorzien in het daadwerkelijk uitvoeren van acties richting inclusief ondernemen. De acties bevinden zich op niveau van:

  • instroom (advies werkplekleren, jobcarving, jobdesign, zoeken van kandidaten, …) ,
  • onboarding (onthaalbeleid, taalbeleid, job- en taalcoaching, mentorenopleidingen…), 
  • retentie en doorgroei (personeelsverloop, veranderingen op organisatieniveau, loopbaanbeleid, omgaan met diversiteit, ziekteverzuim en re-integratie, …). 

Op 24/09/2020 werd het projectvoorstel goedgekeurd door ESF.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent wil zich engageren tot het aangaan van een partnerschap in het ESF-project "Schakels Naar Inclusief Ondernemen". Aan dit partnerschap zijn geen kosten verbonden.

De Stad Gent, Dienst Werk, werkte  een diversiteits- en inclusieplan ter ondersteuning van bedrijven uit. De opportuniteit stelt zich om vanuit het project ‘Schakels Naar Inclusief Ondernemen’ samen te werken rond diversiteit en inclusie. 

Eén van de vooropgestelde acties betreft een lerend netwerk diversiteit en inclusie. Met het installeren van een lerend netwerk diversiteit en inclusie wordt de kans gegeven aan bedrijven uit de Gentse regio om peer-to-peer-ervaringen, expertise en goede praktijken rond diversiteit en inclusie uit te wisselen. 

De Stad Gent, Dienst Werk, ontving de partnerschapsovereenkomst op 21/10/2020.

Het project "Schakels naar Inclusief Ondernemen" loopt van 1/10/2020 tot 31/12/2022.

Activiteit

AC34832 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst met Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel en WEB vzw, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout, voor het Europees Sociaal Fonds-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 01/10/2020 - 31/12/2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen