Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01248 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw - het Hotel Vanden Meersche, gelegen Nederpolder te Gent - werken tuingevel (lot 9) – Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling saldo - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01248 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw - het Hotel Vanden Meersche, gelegen Nederpolder te Gent - werken tuingevel (lot 9) – Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling saldo - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01248 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw - het Hotel Vanden Meersche, gelegen Nederpolder te Gent - werken tuingevel (lot 9) – Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling saldo - Goedkeuring 2020_GRMW_01248 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw - het Hotel Vanden Meersche, gelegen Nederpolder te Gent - werken tuingevel (lot 9) – Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling saldo - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, artikel 18, § 1.

Voorgestelde uitgaven

€ 26.083,81

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Hotel Vanden Meersche, gelegen Nederpolder 1 in Gent, is wettelijk beschermd als monument. De eigenaar van deze gebouwen, Hotel Vanden Meersche nv, Nelemeersstraat 57 in 9830 Sint-Martens-Latem, heeft met als doel de uitvoering van restauratiewerken, een dossier ingediend en maakt aanspraak op de voorziene subsidie van de Vlaamse overheid en de Stad Gent.

De aanvraag voor het verkrijgen van een restauratiepremie voor de werken aan de tuingevel werd door de Vlaamse overheid, agentschap Onroerend Erfgoed, inhoudelijk onderzocht en ontvankelijk verklaard. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Nu vraagt de Vlaamse overheid het saldo of 26.083,81 euro uit te betalen aan de premienemer.

Conform artikel 18, § 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor de uitvoering van restauratiewerken aan beschermde monumenten wordt de verdeling van de kosten van de uit te voeren werken bepaald als volgt:

- De Vlaamse overheid: 32,50 %
- De Stad Gent: 7,50 %
- De premienemer: 60 %.

Het stadsaandeel bedraagt 26.083,81 euro volgens volgende berekening:

316.167,36  x 1.1 x 0.075.

Het rekeningnummer van de begunstigde is BE03 3101 9589 1384.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stadsarcheologie en Monumentenzorg 
Budgetplaats 341460000 
Categorie* I.Subs 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020 26.083,81 
Totaal 26.083,81 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vaststelling van het stadsaandeel van 26.083,81 euro, verschuldigd door de Stad Gent aan Hotel Vanden Meersche nv, Nelemeersstraat 57, 9830 Sint-Martens-Latem, voor de uitvoering van restauratiewerken aan de tuingevel (lot 9) van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Hotel Vanden Meersche, Nederpolder 1, 9000 Gent.

Artikel 2

Keurt goed de uitbetaling van het saldo van 26.083,81 euro aan Hotel Vanden Meersche nv, Nelemeerstraat 57, 9830 Sint-Martens-Latem, voor de uitvoering van restauratiewerken aan de tuingevel (lot 9) van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Hotel Vanden Meersche, Nederpolder 1, 9000 Gent.


Bijlagen

  • betekening - saldo Stad
  • saldoberekening