Terug
Gepubliceerd op 26/11/2020

2020_GRMW_01251 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Bijlage 2 'Stratenlijst' - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01251 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Bijlage 2 'Stratenlijst' - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01251 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Bijlage 2 'Stratenlijst' - Wijziging 2020_GRMW_01251 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Bijlage 2 'Stratenlijst' - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikelen 10/1 t.e.m. 10/3;
  • Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2011 en werd sindsdien herhaaldelijk gewijzigd. De laatste wijziging dateert van 28 september 2020.

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkkelingen aan de Oude Dokken wordt gevraagd om het betalend parkeren in te voeren en deze omgeving op te nemen in de groene tariefzone. 

Busparking Dampoort werd opgeleverd en is in gebruik, waardoor deze ook moet toegevoegd worden aan de bijlage 2 van het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

In zitting van 20 januari 2020 heeft de gemeenteraad de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Martelaarslaan in 'Bijlokemeers' voor het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittaniëlaan te Gent goedgekeurd. 

In zitting van 22 juni 2020 heeft de gemeenteraad de naam 'Grijzezustersstraat' voor de aan te leggen weg tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk te Gent vastgesteld.

Deze twee nieuwe straatnamen moeten aan de bijlage 2 van het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren worden toegevoegd.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

N.a.v. het invoeren van betalend parkeren in de omgeving Oude Dokken (cluster Koopvaardijlaan) worden Australiëstraat, Chinastraat, Koopvaardijlaan (van aan kruispunt met Schipperskaai tot Chinastraat) en Oceaniëstraat toegevoegd aan de groene tariefzone in Bijlage 2 'Stratenlijst'.

 N.a.v. het invoeren van betalend parkeren op de busparking Dampoort wordt Dampoort busparking toegevoegd in aan de oranje tariefzone in Bijlage 2 'Stratenlijst'.

N.a.v. een gedeeltelijke straatnaamwijziging van Martelaarslaan in 'Bijlokemeers' voor het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittaniëlaan te Gent wordt Bijlokemeers toegevoegd aan de groene tariefzone in Bijlage 2 'Stratenlijst'.

N.a.v. de vaststelling van de naam 'Grijzezustersstraat' voor de aan te leggen weg tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk te Gent wordt Grijzezustersstraat toegevoegd aan de groene tariefzone in Bijlage 2 'Stratenlijst'.


Deze wijzigingen treden in werking op 1 december 2020.

Activiteit

AC34806 Realiseren en beheren van on-street parkeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toevoeging van de Koopvaardijlaan (van aan kruispunt Schipperskaai tot Chinastraat) - groene zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren.

Artikel 2

Keurt goed de toevoeging van de Oceaniëstraat - groene zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

Artikel 3

Keurt goed de toevoeging van de Australiëstraat - groene zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

Artikel 4

Keurt goed de toevoeging van de Chinastraat - groene zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

Artikel 5

Keurt goed de toevoeging van Dampoort busparking - oranje zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

Artikel 6

Keurt goed de toevoeging van de Bijlokemeers - groene zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

Artikel 7

Keurt goed de toevoeging van de Grijzezustersstraat - groene zone aan bijlage 2 (stratenlijst) bij het retributiereglement met betrekking tot het Straatparkeren.

Artikel 8

Keurt goed de inwerkingtreding van de wijzigingen op 1 december 2020.

Artikel 9

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • stratenlijst_bijlage 2 (oud) (informatief)
  • stratenlijst_bijlage 2 (nieuw met markeringen)
  • stratenlijst bijlage 2 (gecoördineerde versie)
  • retributiereglement straatparkeren (gecoördineerde versie)