Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01224 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Koningsdonkstraat - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01224 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Koningsdonkstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01224 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Koningsdonkstraat - Goedkeuring 2020_GRMW_01224 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Koningsdonkstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Zoals vermeld in de verkavelingsvergunning met nr. 2012 GB 134/00, m.b.t. een terrein met als adres Koningsdonkstraat te Gent-Gentbrugge, en met kadastrale omschrijving (afd. 21) sectie A nr. 502 F (deel), dient de houder van deze vergunning de weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor openbaar groen na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken, kosteloos aan de stad af te staan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wegeniswerken werden definitief opgeleverd op 18/11/2016.

De aanplanting van groen werd definitief opgeleverd op 18/04/2020.
De jaarlijkse gevolgkosten worden geraamd op 899 euro voor het onderhoud van het groen.

Het opmetingsplan werd conform verklaard door de landmeetcel van de Stad Gent.

De nodige verkeerssignalisatie werd voorzien door de verkavelaar.

Alle nodige stappen zijn getroffen om het perceel kosteloos over te dragen naar Stad Gent.

Cfr. de omgevingsvergunning zijn alle kosten van de akte ten laste van de overdrager.

Hiertoe werd een overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgend onroerend goed opgemaakt:

 • Een weg gelegen Koningsdonkstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 502/F, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0502C3P0000, met een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375,00 m²), en met als nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie 0502E3P0000.
 • Een zone openbaar groen gelegen Koningsdonkstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 502/F, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0502C3P0000, met een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van driehonderd achtentwintig komma negentien vierkante meter (328,19 m²), en met als nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie 0502D3P0000.
 • Een weg gelegen Koningsdonkstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 502/F, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0502Z2P0000, met een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375,00 m²).

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgend onroerend goed:

 • Een weg gelegen Koningsdonkstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 502/F, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0502C3P0000, met een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375,00 m²), en met als nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie 0502E3P0000.
 • Een zone openbaar groen gelegen Koningsdonkstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 502/F, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0502C3P0000, met een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van driehonderd achtentwintig komma negentien vierkante meter (328,19 m²), en met als nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie 0502D3P0000.
 • Een weg gelegen Koningsdonkstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 502/F, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0502Z2P0000, met een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375,00 m²).

Bijlagen

 • Overeenkomst tot kosteloze verwerving
 • Oplevering wegenis
 • Bodemattest
 • Verkavelingsvergunning
 • Opmetingsplan
 • Oplevering Groen
 • Stedenbouwkundigattest SI 502C3
 • Stedenbouwkundigattest SI 502Z2