Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01228 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020, 2021 en 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01228 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020, 2021 en 2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01228 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020, 2021 en 2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_01228 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020, 2021 en 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 150.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Eind 2011 richtte de Stad Gent samen met de andere Vlaamse kunststeden Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen de Kunststeden Vlaanderen vzw op, met zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, op met als doel

 1. de gemeenschappelijke belangen van de kunststeden op het vlak van toerisme te behartigen. De vereniging is in deze materie het aanspreekpunt van de kunststeden voor derden. Ze verwoordt gezamenlijke standpunten en werkt beleidsvoorbereidend.
 2. een gezamenlijke visie te ontwikkelen en een kunststedenstrategie uit te bouwen over toeristische materies van gemeenschappelijk belang.
 3. complementair aan het lokale en bovenlokale toeristisch en flankerend beleid een gemeenschappelijke werking uit te bouwen op volgende domeinen:
  • kennisdeling & expertise-uitwisseling
  • marketingontwikkeling & communicatie
  • onthaal
  • kwaliteitsbewaking
  • projectmanagement
  • infrastructuur
  • marketing, voor zover de gemeenschappelijke werking een organisatorische of technische meerwaarde biedt
 4. de relevante subsidiekanalen aan te spreken en de middelen van de kunststeden samen te brengen om projecten van gemeenschappelijk belang te realiseren.
 5. synergie te bevorderen tussen de toeristische partners van de verschillende kunststeden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gevolge dit intergemeentelijk toeristisch samenwerkingsverband tussen de steden Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen en Leuven en de oprichting en deelname door de Stad Gent, betaalt de Dienst Toerisme jaarlijks subsidies uit aan vzw Kunststeden Vlaanderen voor de realisatie van verschillende afzonderlijke projecten.

De voorliggende subsidieovereenkomsten met de vzw Kunststeden Vlaanderen bevat het volgende actiepunt voor 2020.

Relance-campagne Vlaamse Kunststeden

In samenwerking met de vzw Vlaamse Kunststeden wordt een campagne ontwikkeld om de toeristische sector, die door de coronacrisis zware klappen heeft gekregen, terug aan te zwengelen. De campagne wordt gespreid over verschillende jaren om zo een blijvend effect op het toerisme in de stad Gent, als onderdeel van de Vlaamse kunststeden, te genereren.

Centraal in de campagne is het bewerkstelligen van een mindswitch: ervoor zorgen dat mensen terug aan vakantie denken, dat Vlaamse kunststad als bestemming voor een citytrip overwogen wordt, dat de geruststelling er is dat dit op een veilige manier kan.

Deze ‘overkoepelende’ campagne (met eerder focus inspiratie, above-the-line marketing) wordt opgezet in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en is complementair aan de lokale campagnes van de steden.

Het is essentieel dat we snel schakelen om de sector in het post-corona tijdperk te kunnen ondersteunen. Samen met de partners binnen de vzw werd geopteerd om nog dit jaar de onderhandelingen met de partners op te starten en waar mogelijk de nodige raam- en samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. Het is hierbij essentieel dat bij het afsluiten van de overeenkomst(en) voldoende middelen binnen de vzw voorhanden zijn. Hiervoor wordt gevraagd om nog voor dit jaar een toelage te voorzien.

Voor Gent dient een tussenkomst van 50.000 euro per jaar te worden voorzien, gedurende drie jaar (2020-2021-2022)

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Toerisme
Budgetplaats

3446700RE

Categorie*

E sub.

Subsidiecode Niet_Relevant
2020 50.000 EUR
2021 50.000 EUR
20228.500 EUR
Budgetplaats344670001
202241.500 EUR
Totaal150.000 EUR

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34469 Onderzoek en bestemmingsmanagement

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst 'Relance campagne toerisme Gent'  in samenwerking met Kunststeden Vlaanderen vzw, Botermarkt 1 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage

Bijlagen