Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01245 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01245 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01245 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring 2020_GRMW_01245 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 juni 2020 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat -Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene.

Aquafin liet uiteindelijk weten aan AWV dat de studie van haar collector zal gebeuren binnen een eigen raamcontract waardoor zij geen partij meer zullen zijn in deze samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van een studiebureau.

Bij de diensten die Stad Gent wenst uit te voeren wordt de studie voor de ventwegen van de Orchideestraat tussen de N70 en de R4 toegevoegd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 oktober 2020 het stadsaandeel in het ontwerp van de overheidsopdracht van diensten - Aanstellen van een dienstverlener voor de studie en opvolging van wegenis- en rioleringswerken op de N70 te Gent - dossiernummer X40/N70/53 goedgekeurd.

In de meetstaat bij het bestek vallen er geen posten weg of komen er geen bij, er zijn wel enkele posten waarvan de hoeveelheid wijzigt (bvb. ivm. afkoppelingsstudies). Doordat de kost voor een aantal algemene posten (bvb. sondeersleuven) over alle partijen was verdeeld, is er een lichte aanpassing van de raming door het wegvallen van Aquafin als betalende partij.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - H. Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene, voor goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - H. Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene.