Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01216 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' - periode december 2020 - april 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01216 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' - periode december 2020 - april 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01216 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' - periode december 2020 - april 2021 - Goedkeuring 2020_GRMW_01216 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' - periode december 2020 - april 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 15.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het stadsbestuur wenst in de Brugse Poort een co-creatietraject op te zetten waarbij de participatie van jongeren uit de wijk die in het verleden drempels hebben ervaren in hun cultuur- en vrijetijdsbeleving centraal staat. Het traject bestaat erin een stem te geven aan hen die in het bestaande vrijetijdsaanbod hun plek niet echt lijken te vinden. Hiertoe werd een project voorbereid in samenwerking met Masala vzw, Zonder-Naamstraat 9 te 9000 Gent. 

Masala vzw heeft aansluiting met de beoogde doelgroep en kan vanuit de specifieke expertise rond ‘mobile journalism’ een bijdrage van betekenis leveren aan de vele inspanningen die vanuit de Stad reeds gebeuren in dit deel van de stad. 

Onder de titel van  ‘Brugse Poort Live!’ zal Masala vzw reportages produceren samen met  jongeren en jongvolwassenen uit de wijk die met een eigen blik de Brugse Poort percipiëren. Het project start met een workshop-reeks ‘Mobile Journalism’. ‘Mobile journalism’ is een manier om via beeldvorming (reportages/documentaires) verhalen te vertellen. In deze workshops worden de basisprincipes van interviewtechnieken, beeldtaal en online-berichtgeving aangeleerd. Vervolgens trekken de deelnemers de straten van de Brugse Poort in voor interviews met buurtbewoners en -organisaties. Kinderen en jongeren uit de wijk worden betrokken bij de verschillende aspecten die leiden tot de totstandkoming van de reportages: onderwerpkeuze, interviewtechnieken, planning, opname, montage, verspreiding, eventuele toonmomenten, reflectie over de respons, bijsturing in functie van een volgende reportage.

Het verkregen ruwe beeld- en interviewmateriaal wordt achteraf gemonteerd. Het project resulteert in 2-wekelijkse korte en laagdrempelige documentaires, die worden gepresenteerd via diverse kanalen/media. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De overeenkomst gaat in op 1 december 2020 en eindigt op 30 april 2021.

Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*  Cultuurdienst
Budgetplaats 354150000
Categorie*  E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 13.500 EUR
2021 1.500 EUR
Totaal 15.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC35415 Programmeren in wijken en deelgemeenten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' met Masala vzw, Zonder-Naamstraat 9 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.