Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01271 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van laptops en randapparatuur- D000160 - Beslissing tot toetreding - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01271 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van laptops en randapparatuur- D000160 - Beslissing tot toetreding - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01271 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van laptops en randapparatuur- D000160 - Beslissing tot toetreding - Goedkeuring 2020_GRMW_01271 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van laptops en randapparatuur- D000160 - Beslissing tot toetreding - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.512.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 3, 5°;

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 februari 2018 houdende vaststelling aanvulling dagelijks bestuur.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De federale overheid besliste op 10 juli om aan de Belgische OCMW’s in 2020 een subsidie van 125 miljoen euro toe te kennen voor OCMW-taken. Deze subsidie is te besteden in 2020 en 2021 aan hulpverlening, in de vorm van tussenkomsten voor huisvesting, energie, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en kinderarmoede. Het OCMW Gent kan intekenen op een subsidie waarbij maximaal een bedrag van € 3.884.822 kan worden toegekend door de federale overheid. Het OCMW Gent kiest er voor om deze subsidie in te zetten op 4 sporen: 

 1. personeels- en werkingskosten;
 2. reguliere steunverlening;
 3. verkleinen van de digitale kloof;
 4. ondersteuning consumptiebudgetten.

Voor verdere uitleg over deze 4 sporen verwijzen we graag naar "2020_CVB_09823 Vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor OCMW Gent - Goedkeuring".

Voorwerp van dit besluit gaat over spoor 3, het verkleinen van de digitale kloof. Voor dit spoor zal een digitaal pakket samengesteld worden bestaande uit een

 1. laptop;
 2. hulp aan huis bij installatie;
 3. opstart en vorming digitale vaardigheden;
 4. ten laste nemen van internetabonnement.

Dit besluit gaat dan nog meer specifieker over het aankopen van de laptops.

Voor de aankoop van de laptops kunnen we beroep doen op een lopende overeenkomst van Digipolis. Digipolis heeft namelijk een raamovereenkomst op de markt geplaatst om laptops en randapparatuur aan te kopen (zie relevante documenten als bijlage). Digipolis treedt hierbij op als aanbestedende overheid en als aankoopcentrale voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure, voor de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de plaatsingsprocedure alsook de gunning, de sluiting en de uitvoering van de opdracht.

Het OCMW Gent wenst voor zijn aandeel in deze opdracht een beroep te doen op Digipolis welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen leverancier/dienstverlener.

OCMW Gent wenst een vermoedelijke afname te doen op deze raamovereenkomst van € 1.512.500 inclusief btw. Dat zal gebruikt worden voor ongeveer 2.500 laptops. Naast de aankoop van laptop zelf zit ook op iedere laptop 3 jaar “on site next business day” garantie op de hardware. Dat wil zeggen dat Dell gedurende 3 jaar ter plaatse zal langskomen bij een hardware defect + 1 x per jaar “accidentele schade” zal garanderen. Meer concreet betekent dat laatste dat Dell 1 x per jaar ter plaatse een hardware beschadiging door eigen toedoen zal herstellen (bv. door een cola over het toetsenbord te morsen).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Aankoop en Logistiek, Afdeling Aankoop, vraagt de beslissing tot toetreding van OCMW Gent tot de aankoopcentrale van Digipolis en voor de toewijzing van de opdracht tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte aan Dell NV, Zone 3 - Doornveld 130 te 1731 Asse-Zellik.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Decentraal maatschappelijk werk
Budgetplaats C99 
Categorie* 648190* 
Subsidiecode
POD.COV
2020 € 1.512.500 
Totaal € 1.512.500 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Decentraal maatschappelijk werk 
Budgetplaats C99 
Categorie* 7405100 
Subsidiecode POD.COV 
2020 € 1.512.500 
Totaal € 1.512.500 

Verwachte ontvangsten

€ 1.512.500,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

beslist tot toetreding van OCMW Gent tot de aankoopcentrale van Digipolis voor de raamovereenkomst voor het leveren van laptops en randapparatuur- D000160, zoals door Digipolis vastgesteld in de Raad van Bestuur van 27 maart 2017 en gegund in het E-Directiecomité van 16 augustus 2017.

Geraamd aandeel: € 1.512.500,00  inclusief btw.


Bijlagen

 • 2017_173_D000160_sluiting.pdf
 • D000160_Bestek_ROLaptops_OMB.pdf
 • D000160_Gunningsverslag_Laptops raamovereenkomst_OMB_revDLA.pdf
 • Dell BAFO offerte - Digipolis D000160 - Inventaris Finaal_2.xlsx
 • Dell BAFO offerte - Digipolis D000160_1.pdf