Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01292 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01292 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01292 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring 2020_GRMW_01292 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 47.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.250.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 234.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Politiezone Gent beschikt over een uitgebreid voertuigenpark, waaronder voertuigen voor openbare orde, kantoorwagens, arrestwagens, personenauto’s, monovolumes en SUV's (administratief, anoniem en politioneel uitgerust).

De zone voorziet in haar investeringsplan jaarlijks een budget voor de vernieuwing en modernisering van haar voertuigenpark. In het dienstjaar 2020 stelt het korps voor om over te gaan tot een vervangingsaankoop van 23 voertuigen, 1 arrestwagen en 3 motorfietsen, door in te tekenen op de meerjarige raamovereenkomsten van de Federale Politie, de Stad Gent en de federale overheid.

Voor de personenvoertuigen, monovolumes en SUV’s die moeten worden uitgerust met specifiek politietoebehoren wenst de politiezone gebruik te maken van de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie met nummer Procurement 2016 R3 007 (meerjarige raamovereenkomst van levering voor de aankoop en het onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale). Deze raamovereenkomst voorziet in een ruime keuze aan voertuigen en specifiek politietoebehoren.

Dit jaar wenst de politiezone ook te investeren in het verder milieuvriendelijker maken van haar voertuigenpark door over te gaan tot de aankoop van een aantal elektrische en hybride voertuigen. Hiervoor maakt de zone gebruik van de raamovereenkomst van de Stad Gent met nummer SLS/2017/003/4104 (meerjarige raamovereenkomst voor het leveren van ecologische voertuigen inclusief all-in onderhoudscontract en verplichte terugkoopoptie voor diverse stadsdiensten en andere aanbestedende entiteiten).

Tot slot voorziet de zone dit jaar ook in de aankoop van een arrestwagen voor het transport van aangehouden personen via de meerjarige raamovereenkomst van de federale overheid met nummer FORCMS-VUV-101.

Samen met de aankoop van de voertuigen, zal er voor ieder voertuig ook een onderhoudscontract worden gesloten, conform de modaliteiten en voorwaarden van de respectieve meerjarige raamovereenkomsten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om te voorzien in de vervanging en modernisering van het voertuigenpark van de Politiezone Gent, wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop en levering van volgende voertuigen: 

 

Directie

Dienst

Type

Aantal

Diensten van de Korpschef

Stafdienst

Personenvoertuig

1

Directie Operaties

Interventiedienst

Combi’s

5

Directie Operaties

Interventiedienst

Personenvoertuig

2

Directie Operaties

Wijkdienst

Personenvoertuig

7

Directie Operaties

O-Team

Personenvoertuig

1

Directie Operaties

DIAK

Personenvoertuig

1

Directie Operaties DOOB

Personenvoertuig

1

 Directie Operaties

 LRD

 Personenvoertuig

 3

Totaal

 

 

21

  

Directie

Dienst

Type

Aantal

Directie Operaties

Interventiedienst

Arrestwagen

1

 

Directie

Dienst

Type

Aantal

Directie Operaties

Verkeersdienst

Motorfiets

3

 

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst Politiezone Gent
Budgetplaats  G.U. 3300000/743-51
Categorie I
2020 80.000 Euro

 

Dienst Politiezone Gent
Budgetplaats  G.U. 3300000/743-52
Categorie I
2020 1.020.000 Euro


Dienst Politiezone Gent
Budgetplaats  G.U. 3300000/743-98
Categorie I
2020 150.000 Euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent door intekening op de raamovereenkomsten met nummer Procurement 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de Federale Politie, SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en FORCMS-VUV-101 van de federale overheid:
 

Directie

Dienst

Type

Aantal

Diensten van de Korpschef

Stafdienst

Personenvoertuig

1

Directie Operaties

Interventiedienst

Combi’s

5

Directie Operaties

Interventiedienst

Personenvoertuig

2

Directie Operaties

Wijkdienst

Personenvoertuig

7

Directie Operaties

O-Team

Personenvoertuig

1

Directie Operaties

DIAK

Personenvoertuig

1

Directie Operaties DOOB

Personenvoertuig

1

 Directie Operaties

 LRD

 Personenvoertuig

 3

Totaal

 

 

21

  

Directie

Dienst

Type

Aantal

Directie Operaties

Interventiedienst

Arrestwagen

1

 

Directie

Dienst

Type

Aantal

Directie Operaties

Verkeersdienst

Motorfiets

3

 

De kostprijs voor de aankoop van de voertuigen wordt geraamd op 1.250.000 euro (21 % btw incl.).

Voor de aan te kopen voertuigen zullen eveneens onderhoudscontracten worden afgesloten via de respectieve meerjarige raamovereenkomsten.


Bijlagen

  • 2016R3007N.pdf
  • 2016R3010N - DIETEREN.pdf
  • 2016R3001N - VOLVO.pdf
  • 2016R3002N - PEUGEOT.pdf
  • 2016R3004N - BMW.pdf
  • 2016R3006N - RENAULT.pdf
  • FORCMS-VUV-101-NL-BESTEK.pdf
  • FORCMS-VUV-101-01 notif Opel (1).pdf
  • FORCMS-VUV-101-Bijlage C.pdf
  • Fiche Raamovereenkomst Mercedes-Benz - Arrestwagen - Fiche.pdf