Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01279 - Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01279 - Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01279 - Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01279 - Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 21.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Use-it, een project van vzw Tourist Info for Young People, Ravensteingalerij 28 te 1000 Brussel, laat op een laagdrempelige en no-nonsense-manier jonge onafhankelijke (budget)reizigers kennismaken met de meerwaarde van de stedelijke cultuur, o.m. door toegankelijke en aantrekkelijke informatie ter beschikking te stellen over de mogelijkheden van de steden waarin ze een toeristische werking hebben.

Sinds 2007 werkt Dienst Toerisme samen met deze organisatie om Gent als toeristische bestemming te promoten bij de doelgroep. Gent was daarbij een voorloper, ondertussen volgden de andere kunststeden en Brussel dit voorbeeld.

Vanaf 2014 werd de Use-it-website volledig vernieuwd en verbeterd. Elk van de kunststeden kreeg een nieuwe online pagina met per stad een aangepaste lay-out, die paste bij de uitstraling van de stad. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ook voor 2020 wenst de Dienst Toerisme de samenwerking met Tourist Info for Young People vzw voort te zetten. De voorzitter van deze vereniging had aangegeven dat de vereniging binnenkort ontbonden zal worden en de werking zal overgenomen worden door de Europese koepelorganisatie. Hij heeft zich ertoe geëngageerd om de ontbinding uit te stellen totdat deze subsidieovereenkomst volledig is uitgevoerd. Omdat de doelgroep van deze overeenkomst voor Gent belangrijk is, opteren we om nog éénmalig een subsidieovereenkomst met Tourist Info for Young People vzw af te sluiten mits een aantal aanpassingen ten opzichte van de subsidieovereenkomst van 2019:  

-het vervangen van het onderhouden van de website door het uitwerken van een sociale media campagne omdat de website niet meer ondersteund wordt vanuit Use - It;

- het veranderen van het percentage dat na ondertekening van de overeenkomst en na goedkeuring van de ingezonden stukken betaald wordt van een 90/10 verhouding naar een 50/50 verhouding, om de organisatie te motiveren tijdig de gevraagde stukken in te leveren voor controle, voorafgaand aan uitbetaling van de tweede schijf van de subsidie;

- het inlassen van artikel 18 om Stad Gent te vrijwaren van risico's door een te vroege ontbinding van de contractant;

- het optimaliseren van de timing in wederzijds overleg.


De subsidie dient, net zoals in 2019, gebruikt te worden voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent. Hiertoe dient de vzw een aantal specifieke taken ter ondersteuning van deze doelstelling op zich te nemen. 

Deze taken omvatten:

  • een geactualiseerde publicatie (stadsplan) over de stad Gent specifiek gericht naar jongeren;
  • Het uitwerken van een social media campagne;
  • distributie van toeristische publicatie via o.a. de lokale hostels, de jeugdherbergen, de toeristische diensten en het Use-it-Europe netwerk;
  • de publicatie die ze ontwikkelt voor de Stad Gent voldoet aan alle voorwaarden om het Use-it Europe kwaliteitslabel te mogen dragen;
  • integreert haar toeristisch informatieaanbod over de stad Gent maximaal in de bestaande communicatiekanalen en -platforms van Use-it-Europe vzw.

Deze doelstellingen passen binnen de operationele doelstelling van de Dienst Toerisme met betrekking tot het vergroten van de bekendheid van Gent als een Authentieke Leisurebestemming. Bovendien is het verderzetten van de samenwerking met Use - It opgenomen als specifieke actie in het ontwerp - beleidsplan toerisme 2020-2025: "Specifiek voor gezinnen met jongeren, of naar rugzaktoeristen, moeten we een actueel aanbod ontsluiten. Daarom blijven we investeren in de jaarlijkse Gentse uitgave van de door Use-It vzw ontwikkelde specifieke kaarten, gezien dit in de taal van de jongeren is."  Het bestuursakkoord vermeldt eveneens op p.54 "We maken ook werk van Gent als toeristische bestemming voor gezinnen met kinderen en voor jongeren."


Overzicht van de uitgaven


Dienst* Dienst Toerisme
Budgetplaats 344670001
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 10.500 EUR
2021 10.500 EUR
Totaal 21.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor 2020 met Tourist Info for Young People vzw, Ravensteingalerij 28 te 1000 Brussel, voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge onafhankelijke (budget)reizigers in Gent, zoals gevoegd in bijlage.