Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01262 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de Corona crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01262 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de Corona crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01262 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de Corona crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke - Goedkeuring 2020_GRMW_01262 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de Corona crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het raadsbesluit van 7 september 2020 houdende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Voorgestelde uitgaven

€ 251.091,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke, Bijlokekaai 7 te 9000 Gent die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, goedgekeurd in zitting van de raad van 7 september 2020, werd opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden voor opvang van de impact van de Corona-crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

EVA vzw De Bijloke, Bijlokekaai 7 te 9000 Gent, heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: 

  • balans en rekeningen alsook verslag inzake beheer en financiële toestand

De stukken werden in orde bevonden.

Aan de vereniging kan een subsidie van 251.091 euro worden toegekend.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terug betaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE17 8900 1446 1721 van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke, Bijlokekaai 7 te 9000 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het Stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd / Staf
Budgetplaats 341190000
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 251.091 EUR
Totaal 251.091 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34119 EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 251.091 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, goedgekeurd in zitting van de raad van 7 september 2020, is opgenomen - aan EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke, Bijlokekaai 7 te 9000 Gent met als doel opvang van de impact van de Corona-crisis op de werking.