Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01267 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01267 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01267 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4 - Goedkeuring 2020_GRMW_01267 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 47 § 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.528.662,20

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 4°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent heeft een uitgebreid voertuigenpark, met onder andere personenvoertuigen, vrachtwagens, bromfietsen, fietsen, machines, enz.
In haar investeringsplan voorziet de Stad Gent jaarlijks een budget voor de vernieuwing, modernisering en verduurzaming van haar voertuigenpark.
De dienst Aankoop en Logistiek, afdeling Vloot wil de vervanging van dienstvoertuigen zo duurzaam mogelijk doorvoeren, wat kadert in het bedrijfsvervoerplan, dienstverplaatsingen.

De Stad Gent beschikt hiervoor over volgende raamovereenkomst:

SLS/2017/003/4104 - Raamovereenkomst voor het leveren van ecologische voertuigen inclusief all-in onderhoudscontract en verplichte terugkoopoptie voor diverse stadsdiensten en andere aanbestedende entiteiten gedurende een periode van 4 jaar - 12 percelen, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 26 juni 2017.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om meer diversiteit te kunnen aanbieden in het aanbod van elektrische voertuigen (EV), CNG voertuigen en hybride voertuigen (PHEV en HEV) en hiermee gerichter te kunnen inspelen op de noden bij de stadsdiensten, wenst de dienst Aankoop en Logistiek, afdeling Vloot beroep te doen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. Als lokale overheid kan de stad beroep doen op hun logistieke ondersteuning.
Dit omvat onder andere het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens.

Hiervoor heeft de Vlaamse Overheid een open aanbesteding gelanceerd met lastenboeknummer 2019/HFB/OP/62017 waarop lokale overheden kunnen inschrijven. De opdracht loopt van 13 mei 2020 t.e.m. 12 mei 2022  (1 of 2 x verlengbaar met telkens 1 jaar).

Perceel 1 van de raamovereenkomst betreft een Peugeot e-208 Active, Peugeot Belgique Luxembourg nv, Bourgetlaan 20 bus 2B, 1130 Brussel.
Perceel 4 van de raamovereenkomst betreft een Huyndai Kona Electric Twist Technopack Powerpack,  Korean Motor Company nv, Pierstraat 229, 2550 Kontich.

De dienst Aankoop en Logistiek, afdeling Vloot wenst in te stappen op deze raamovereenkomst en volgende vermoedelijke hoeveelheden af te nemen:
Perceel 1 - Peugeot e-208 Active: 20
Perceel 4 - Huyndai Kona Electric Twist Technopack Powerpack: 20

Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen van standaard 6 jaar, met mogelijkheid om uit te breiden tot 8 jaar.

Overzicht van de uitgaven

2019/HFB/OP/62017 - perceel 1

Dienst*

Aankoop en Logistiek  

Aankoop en Logistiek  

Budgetplaats

351270000  

349520080  

Categorie*

I  

E  

Subsidiecode

niet relevant  

niet relevant  

2021

€ 104.846,92 

€ 274,77 

2022

€ 104.846,92 

€ 549,53 

2023*

€ 104.846,92 

€ 549,53 

2024*

€ 104.846,92 

€ 549,53 

2025*

€ 104.846,92 

€ 549,53 

2026...

€ 549,53 

...2029

 

€ 274,77 

Totaal 1 voertuig

€ 26.211,73 

€ 4.396,24 

Totaal 20 voertuigen

€ 524.234,60 

€ 87.924,80 

Investering:


Bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met 12 mei 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2024 (1 of 2 x verlengbaar met telkens 1 jaar). Doordat de leveringstermijn  6 maand of langer in beslag neemt, is er ook in 2025 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 10 voertuigen per jaar, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 8 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2021, 2022, 2023, 2024 of 2025 zal het onderhoudscontract lopen tot 2029, 2030, 2031, 2032 of tot 2033.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening. 

2019/HFB/OP/62017 - perceel 4

Dienst*

Aankoop en Logistiek  

Aankoop en Logistiek  

Budgetplaats

351270000  

349520080  

Categorie*

I  

E  

Subsidiecode

niet relevant  

niet relevant  

2021

€ 156.532,56 

€ 418,25 

2022

€ 156.532,56 

€ 836,50 

2023*

€ 156.532,56 

€ 836,50 

2024*

€ 156.532,56 

€ 836,50 

2025*

€ 156.532,56 

€ 836,50 

2026...

€ 836,50

...2029

 

€ 418,25 

Totaal 1 voertuig

€ 39.133,14 

€ 6.692,00 

Totaal 20 voertuigen

€ 782.662,80

€ 133.840,00 

Investering:

Bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met 12 mei 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2024 (1 of 2 x verlengbaar met telkens 1 jaar). Doordat de leveringstermijn 6 maand of langer in beslag neemt, is er ook in 2025 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 10 voertuigen per jaar, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 8 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2021, 2022, 2023, 2024 of 2025 zal het onderhoudscontract lopen tot 2029, 2030, 2031, 2032 of tot 2033.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening. 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35127 Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4.

Er kan conform het lastenboek ook een onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor een periode van 6 jaar, mogelijks uitbreidbaar tot 8 jaar.


Bijlagen

  • 2019_HFB_OP_62017 bestek
  • 2019_HFB_OP_62017 bestelinfo
  • 2019_HFB_OP_62017 gunningsverslag perceel 1 (Peugeot)
  • 2019_HFB_OP_62017 gunningsverslag perceel 4 (Hyundai)