Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01289 - Principiële vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01289 - Principiële vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01289 - Principiële vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent - Vaststelling 2020_GRMW_01289 - Principiële vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Er werd een nieuw fiets- en wandelpad met onderdoorgang aangelegd langs de Schelde en onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat dit pad met onderdoorgang een naam krijgt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent heeft voor deze locatie slechts 1 beschikbaar toponiem gevonden: Leysenbolwerk. Dit toponiem is echter niet bruikbaar omwille van min of meer gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen. Naar aanleiding van een inhaalbeweging om meer aandacht te geven aan vrouwennamen, werd uit een suggestielijst met persoonsnamen geput.

De naam ‘Marie-Jeanne Boelenspad’ wordt hierbij voorgesteld omwille van haar link met de Schelde. Maria Joanna Van Waesberghe is geboren te Gent op 13/04/1900 en overleden te Gent op 23/02/1978. Ze is echter bekend als Marie-Jeanne Boelens, onder de familienaam van haar echtgenoot. Marie-Jeanne Boelens was een Franstalig dichteres en tekenlerares in het privé-onderwijs. Ze schreef ongecompliceerde, intimistische verzen vol melancholie die door hun muzikaliteit steeds een zeker charme hebben. Haar grote liefde voor Gent komt in verschillende van haar dichtbundels tot uiting: ‘Gand, cité de mes rêves’ (1956), ‘Gand, ma ville’ (1963, ingeleid door Alice Sauton) en ‘Gand m’a dit’ (1970). De lezer wordt meegevoerd langs de Schelde, over de vele – inmiddels verdwenen – bruggen, door smalle steegjes, langs wegkwijnende huizen. Hij ziet de seizoenen wisselen over de oude stad. Ze schreef eveneens bijdragen voor La Flandre libérale en was lid van de Association Art, Sciences et Lettres de Paris (bron: http://literairgent.be/lexicon/auteurs/boelens-marie-jeanne/).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' principieel vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegde plannen.


Bijlagen

  • PL650 plan nieuwe toestand
  • PL650 situatieplan