Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01311 - Samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het Gents Architectuurplatform - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01311 - Samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het Gents Architectuurplatform - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01311 - Samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het Gents Architectuurplatform - Goedkeuring 2020_GRMW_01311 - Samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het Gents Architectuurplatform - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De stadsbouwmeester ziet sinds  november 2017 toe op de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid in Gent. Hij staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het stadsbestuur bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Hij zet een helder en open proces van bouwen in en aan de stad op; bouwt bruggen tussen ontwerpers en diverse publieke en private opdrachtgevers en ondersteunt een eigen en eigentijdse bouwcultuur om de identiteit van de stad Gent te versterken.

Na een succesvolle editie van het Festival van de architectuur in 2019 groeide het idee om een structurele samenwerking op te starten met andere Gentse partners die ruimtelijke expertise opbouwen en geworteld zijn in het stedelijk veld. Elk van die partners constateert immers een gemis: er is nood aan een plek voor reflectie, diepgang, opinie en discussie over architectuur in Gent. Gent is een stad met architectuur, maar geen architectuurstad. Gent telt fraaie gebouwen uit het heden en verleden. Gent huisvest gerenommeerde ontwerpopleidingen. Er werken veel getalenteerde ontwerpers, er zijn ambitieuze opdrachtgevers, tal van cultuurhuizen die het stedelijk leven in de ruimte als constante inspiratiebron hanteren. En massa’s Gentenaars die de handen uit de mouwen steken om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Gent is vaak pionier wanneer het gaat over veranderingen op sociaal, politiek, maatschappelijk en cultureel gebied. Dat betekent voor de stad een goudmijn. 
Daarom is Gent bij uitstek een stad waar over architectuur nagedacht kán en móet worden. Acht Gentse organisaties waaronder de stadsbouwmeester bundelen nu de krachten in een Gents architectuurplatform, een soort inhoudelijke programmaraad. Samen beramen ze acties om architectuur in Gent de plaats te geven die het verdient.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst geeft aan de acht actoren in kwestie de zekerheid van een langdurig samenwerkingsengagement. Het laat toe samen acties te beramen met de ambitie om een dynamiek te genereren zoals decennia geleden bestond met de culturele manifestatie Architectuur als Buur. Gent heeft als stad de eigenzinnigheid, het potentieel en de nodige kritische massa om de culturele rol van de hedendaagse architectuur uit te dragen.    

Elk van de partners heeft natuurlijk een eigen werking. Die is specifiek gericht op onderwijs, onderzoek, visievorming, publiekswerking, of kwaliteitsbegeleiding. Maar er is een gedeelde blik op architectuur in Gent én het Festival van de Architectuur in Gent in 2019 heeft getoond dat genereuze samenwerking loont. Bijvoorbeeld in het bereiken van een groter publiek, in het succesvol agenderen van belangrijke architecturale thema’s en uitdagingen, in het engageren van de sector en het uitwisselen van expertise, in het scheppen van een sterker architectuurklimaat en in het verhogen van lokale en internationale uitstraling.

Met het Gents Architectuurplatform gaan de bestaande instellingen als nomadisch initiatief zonder vaste stek, atelier of vormelijke identiteit, zwerven door de stad, de straat op, de wijk in, de stadsring over. Ze maken een startprogramma voor 2021/22 met lezingen, workshops en debat. En werken aan een thematische vooruitblik voor de komende drie jaar, met een traject voor een architectuurkaart en een architectuurprijs. Ze zullen ook organisaties aan boord halen die momenteel niet worden gehoord over architectuur. Ze zoeken samenwerking met het bredere professioneel, cultureel en maatschappelijk veld. Zo creëren ze een stedelijk klankbord en verbreden ze de scope. 

Activiteit

PR40808 Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Archipel vzw, AGB Kunsten & Design - Design Museum Gent, AGB Erfgoed - STAM, sogent, Hogeschool Gent - KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest, UGent - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, KULeuven - Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas voor de lancering van het Gents Architectuurplatform zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen