Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01261 - Subsidieovereenkomst met Toursupport bvba met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie voor de werking van Muziekcentrum Goedleven - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01261 - Subsidieovereenkomst met Toursupport bvba met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie voor de werking van Muziekcentrum Goedleven - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01261 - Subsidieovereenkomst met Toursupport bvba met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie voor de werking van Muziekcentrum Goedleven - Goedkeuring 2020_GRMW_01261 - Subsidieovereenkomst met Toursupport bvba met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie voor de werking van Muziekcentrum Goedleven - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

 Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Voorgestelde uitgaven

€ 37.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Toursupport bvba werd op op 6 januari 2006 opgericht als een logistiek en dienstverlenend bedrijf in de artistieke sector. De zetel van de vennootschap is gevestigd in de Oudebareelstraat 135, 9041 Oostakker. De werking is gevestigd in een bedrijfspand gelegen in de Goedlevenstraat 179, 9041 Oostakker, en is tweeledig: de exploitatie van de logistieke diensten die aan artiesten worden aangeboden, en het zgn. ‘Muziekcentrum Goedleven’. 

‘Muziekcentrum Goedleven’ werd opgestart vanuit de vaststelling dat er in Gent een grote vraag  was naar repetitieruimtes. In het bedrijfspand werd geïnvesteerd in de uitbouw van repetitieruimtes, danszalen en recent ook een try-out-zaal (tevens geschikt voor kleinschalige publieksmomenten). Muziekcentrum Goedleven biedt onderdak aan een pop- en rockschool (vzw Popcollege) en een danseducatieve werking (vzw Goedleven), met samen meer dan 600 individuele leden. Daarnaast bied Muziekcentrum Goedleven onderdak aan jaarlijks ca. 250 muziekbands.

De werking van Muziekcentrum Goedleven is uniek in Vlaanderen en cruciaal voor het pop- en rockmuziekleven in Gent vanwege haar ruim aanbod aan repetitie-faciliteiten, en de ‘community-werking’ die daaruit voortvloeit. Muziekcentrum Goedleven omvat 1.500 m² professioneel ingerichte lokalen m.n. 18 repetitielokalen voor elektronisch versterkte muziek, 2 danszalen, 1 opnamestudio-ruimte, 14 opbergruimtes, en 1 polyvalente (try-out/concert)ruimte met een capaciteit voor 380 personen. 

Muziekcentrum Goedleven is kortom een belangrijke schakel in het talentontwikkelingstraject van muzikanten en speelt een uiterst fundamentele rol in de ondersteuning van de bruisende pop- en rocksector in Gent. 

Toursupport bvba wil Muziekcentrum Goedleven en zijn recent verbouwde polyvalente (concert)zaal verder openstellen voor externe organisaties en een thuishaven zijn voor creativiteit,  buurtwerking, experiment,  en een laagdrempelige ontmoetingsplaats blijven voor de Gentse pop- en rocksector. Het exploreren van nieuwe partnerships en formats zullen een voedingsbodem vormen voor toekomstige initiatieven en nieuwe processen leven in blazen. Een samenwerkingsverband met o.a. concertorganisator Democrazy kan deze concertwerking verder verfijnen en uitdiepen. Een samenwerking met VI.BE moet podiumkansen bieden aan jong talent.

Muziekcentrum Goedleven is gelegen in Oostakker, een deelgemeente van de stad waar weinig andere presentatie- of ontwikkelingsplekken zijn.

 De non-profit-werking van Muziekcentrum Goedleven wordt financieel gerealiseerd onder de vleugels van bvba Toursupport, die er de financiële marge investeert die wordt gegenereerd uit de primaire activiteit van de bvba (transport, backline en productie). De tarieven die Muziekcentrum Goedleven hanteert voor het ter beschikking stellen van repetitielokalen zijn laagdrempelig (vergelijkbaar met andere repetitie-faciliteiten) en louter kostendekkend. De werking van Muziekcentrum Goedleven is een vooruitstrevend voorbeeld van hoe ondernemerschap en (culturele) verankering in de wijk samengaan. 

Echter door de coronacrisis viel de financiële marge van bvba Toursupport drastisch terug, met een domino-effect als gevolg: het gebruik van de repetitiezalen viel terug, de educatieve partner vzw Popcollege en vzw Goedleven stopten tijdelijk de werking, en het gebruik van tour- en backline support viel weg. Daardoor wankelt het huidige financiële model en kan ze enkel overeind blijven mits voldoende ondersteuning.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Omwille van het grote belang van Muziekcentrum Goedleven voor de vele lokale pop- en rockbands in Gent, wordt een eenmalige subsidie toegekend, om de verdere uitbating van de repetitieruimtes mogelijk te maken. 

Daartoe werd een ontwerp van subsidieovereenkomst opgemaakt, dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.


Overzicht van de uitgaven

Dienst*  Cultuurdienst
Budgetplaats 341130005
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 37.000 EUR
Totaal 37.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met betrekking tot het toekennen van een eenmalige subsidie met Toursupport bvba, Oude Bareelstraat 135 te 9041 Oostakker, zoals gevoegd in bijlage.