Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01330 - Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01330 - Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01330 - Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling 2020_GRMW_01330 - Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 87, 91, 92, 94, 95 en 96.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 95.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Per brief van 10 november 2020 gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, dient de heer Nicolas Vanden Eynden zijn ontslag in als effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De algemeen directeur heeft op 13 november 2020, ter vervanging van het ontslagnemend lid een voordrachtsakte ontvangen van één kandidaat-lid, nl. van mevr. Martine Verhoeve.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is.

De raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de geloofsbrieven.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van de heer Nicolas Vanden Eynden, als effectief lid, namens de Open Vld-fractie, van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 2

Neemt er kennis van dat de Open Vld-fractie een ontvankelijke voordrachtsakte heeft ingediend voor één kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 3

Keurt goed de geloofsbrieven en stelt de verkiezing vast van het hiernavolgend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst:
Martine Verhoeve

 


Bijlagen

  • Uittreksel strafregister Martine Verhoeve
  • Verklaring op eer Martine Verhoeve
  • Ontslagbrief BCSD Nicolas Vanden Eynden
  • Uittreksel bevolkingsregister Martine Verhoeve