Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_IP_00061 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Dyianet-moskeeën

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00061 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Dyianet-moskeeën 2020_IP_00061 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Dyianet-moskeeën

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Federaal Minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) stelde onlangs in het VRT-duidingsprogramma “De Zevende Dag” dat er ook in ons land een probleem is met de Turkse Diyanet-moskeeën. De minister stelde heel uitdrukkelijk: “Diyanet is een religieus ministerie en belet vandaag Turkse moslims om zich te integreren in onze samenleving”.

In Gent vinden we in de Kazemattenstraat de “Eyup Sultan Camii”-moskee die opereert namens Dinayet. Er is ook nog de geplande bouw van de megagrote Fatih-moskee (eveneens  Diyanet) aan de gebroeders De Smetstraat. Een moskee waartegen ook het nodige protest is gerezen.

Diyanet is een Turkse regeringsinstantie die ook in Europa bij de vleet moskeeën opent om de Turken in het buitenland in het gareel te houden. In België alleen al opende het Erdogan-regime al 73 Diyanetmoskeeën. 

Voor ons hebben deze moskeeën, die de lange arm van Erdogan zijn en de integratie actief tegenwerken, simpelweg geen plaats in Vlaanderen. Ik ben alvast verheugd met de stellingname van de liberale minister en hoop dat hij hierin door de liberale burgemeester van Gent wordt bijgetreden.

Wanneer Erdogan moskeeën wil bouwen, dan moet hij dat maar doen in Turkije, maar niet hier, niet in Vlaanderen.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 18/11/2020 - 15:40

Toelichting

Wat is het standpunt van de burgemeester m.b.t. de Diyanet-moskeeën?

Kan hij zich aansluiten bij de waarschuwing van zijn partijgenoot Van Quickenborne?

Wat is de houding van de stad Gent m.b.t. de werking van de Diyanet-moskee in Gent?

Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouw van de megamoskee aan de gebroeders De Smetstraat?