Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_VVB_00047 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: automaten voor gratis menstruatie-middelen in Gentse stadsscholen

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_VVB_00047 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: automaten voor gratis menstruatie-middelen in Gentse stadsscholen
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 43
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_VVB_00047 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: automaten voor gratis menstruatie-middelen in Gentse stadsscholen 2020_VVB_00047 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: automaten voor gratis menstruatie-middelen in Gentse stadsscholen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De harde cijfers dat 1 op 8 jongeren menstruatie-middelen niet kan betalen en daardoor in veel gevallen zelfs thuis blijft van school. Het kan ook medische problemen veroorzaken die ernstig kunnen evolueren.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Om de menstruatie-armoede bij jongeren aan te pakken en het taboe rond menstruatie te breken.

Indiener(s)

Tom De Meester

Tijdstip van indienen

wo 18/11/2020 - 09:51

Initiatiefrecht

Artikel 1

De stad Gent installeert automaten voor gratis menstruatie-middelen in de Gentse stadssscholen in samenwerking met de schooldirecties.

Artikel 2

De Stad Gent gaat het gesprek aan met scholen die niet onder de bevoegdheid van de stad vallen om ook op die scholen automaten te installeren met gratis menstruatie-middelen.