Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_IP_00064 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Woningprijzen in Gent

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00064 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Woningprijzen in Gent 2020_IP_00064 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Woningprijzen in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De problemen die corona op de woningmarkt veroorzaakt. Er dreigt een uitdieping van de wooncrisis in onze stad.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 18/11/2020 - 20:26

Toelichting

Deze maand verscheen opnieuw in de pers dat Leuven en Gent de duurste steden van het land zijn voor een woning. Leuven staat op eenzame hoogte met een gemiddelde prijs van 400.000 euro voor een huis, maar Gent staat op de tweede plaats met een gemiddelde prijs van 330.000 euro. In tegenstelling tot wat door sommigen voorspeld werd, zorgt de corona-crisis voor een verdere toename van de woningprijzen. Een zorgwekkende evolutie aangezien ook de crisis aan de onderkant van de woningmarkt groter wordt. We dreigen nog meer mensen te hebben die uit de woningmarkt geduwd worden. Nog meer mensen zouden op die manier onze stad kunnen verlaten omdat de prijzen te snel stijgen. 

We moeten nu actie ondernemen, want de crisis op de huizenmarkt wordt steeds groter. Corona zal een zeer problematisch effect hebben en drastische maatregelen dringen zich op. Deloitte rekende uit dat ook volgend jaar de prijzen wel eens zouden kunnen blijven stijgen, terwijl voor de bevolking een economische crisis dreigt. Dat moeten we vermijden.

Daarom de vragen:

- Hoe speelt de schepen in op de zorgwekkende evolutie op de woningmarkt?
- Welke extra stappen kunnen we ondernemen om de woningprijzen in Gent te kraken?
- Zal de Stad Gent volgend jaar verder mensen aan de onderkant extra blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door met structurele huurpremies?
- Hoe denkt de schepen dat de prijzen op de woningmarkt in Gent zullen evolueren volgend jaar?