Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_IP_00063 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Opvolging van de Roma-problematiek in Gent

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00063 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Opvolging van de Roma-problematiek in Gent 2020_IP_00063 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Opvolging van de Roma-problematiek in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de commissie Algemene Zaken hebben we het reeds gehad over de verhuis van Roma naar de Lübecksite.

Ondertussen weten we dat het project Intra-Europese migratie dat aan de Lübecksite is opgestart de stad Gent liefst 2,52 miljoen euro zal kosten. Zo werd toch gecommuniceerd door de burgemeester. 

We weten dat er al heel wat initiatieven bestaan omtrent het begeleiden van Roma (Slovaken, Bulgaren, Roemenen) in Gent. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het zogenaamde Out-reachend werken. De vraagt rijst dan ook of de aanwezigheid van Roma in onze stad ons geen veelvoud van het eerder vermelde bedrag kost.

Graag had ik bijgevolg geweten of het aantal initiatieven met betrekking tot de begeleiding van Roma in Gent de laatste jaren al dan niet is gestegen. 

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 18/11/2020 - 19:12

Toelichting

Worden alle initiatieven rond de problematiek van de Roma in Gent centraal opgevolgd of is er sprake van verschillende initiatieven over diverse beleidsdomeinen heen, zonder centrale coördinatie? Heeft men in dit geval wel een goed overzicht m.b.t. de kosten die dit met zich meebrengen?

Het ligt in de bedoeling van het stadsbestuur om het project aan de Lübecksite slechts drie jaar te laten lopen. De meerderheid verwacht tegen dan dat de meeste problemen m.b.t. de Roma-populatie in Gent tot het verleden zullen horen. Is deze verwachting realistisch?