Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_IP_00066 - Interpellatie van raadslid Adeline Blancquaert: Berichten 'Groen Gent'

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00066 - Interpellatie van raadslid Adeline Blancquaert: Berichten 'Groen Gent' 2020_IP_00066 - Interpellatie van raadslid Adeline Blancquaert: Berichten 'Groen Gent'

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De afgelopen dagen zagen we verschillende berichten passeren van Groen Gent:

”Stad Gent kiest voor diversiteit en inclusie”

Bij deze slogan zien we als Gentenaar verschillende foto’s de revue passeren.

En dan hebben we het voornamelijk over allochtonen of zelfs een man volledig gehuld in make-Up.

 

Stad Gent pleit dus voor ‘voorrang van diversiteit’ en plaatst zo de gewone Vlamingen nog maar eens helemaal onderaan de ladder. 

Het stadsbestuur trekt dan ook nog eens jaarlijks 600.000 euro uit voor dergelijk project. 

Indiener(s)

Adeline Blancquaert

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

vr 20/11/2020 - 13:17

Toelichting

  • Op welke basis is dit budget van 600.000 euro gebaseerd?
  • Op de website van Stad Gent staat expliciet: “Als kennis van het Nederlands minder relevant is voor de goede uitvoering van een openstaande functie, zal de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer expliciet vermeld staan in de vacature.” Wil dit zeggen dat een allochtone kandidaat met een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal voorrang krijgt op een autochtone kandidaat met een perfecte kennis van de voertaal? Zo ja, zal de allochtone kandidaat dan bijvoorbeeld meteen aangenomen worden zonder de nodige kennis te hebben van onze Nederlandse taal? 
  • Stad Gent maakt duidelijk dat tegen 2025 30% van haar personeel van buitenlandse herkomst dient te zijn. Is dit een streefcijfer of legt Stad Gent zichzelf hier een quota op?
  • Stad Gent maakt duidelijk te willen afstappen van het ‘binaire man-vrouwdenken’ en wil het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer. Wat houdt dit hele spectrum van genderexpressies precies in en op welke manier zal Stad Gent deze introduceren op de werkvloer? 
  • Stad Gent maakt duidelijk gerichte acties te zullen uitvoeren naar alle huidige medewerkers teneinde diversiteit te promoten binnen de teams. Over welke acties spreken we dan concreet? Wat is het kostenplaatje van deze acties? Zullen medewerkers van Stad Gent verplicht worden om aan dergelijke acties deel te nemen? Zo ja, wat als een medewerker niet wil deelnemen aan dergelijke actie?”