Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00728 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00728 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw - Goedkeuring
Goedgekeurd

Gestemd

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 42
Stemmen tegen 1
Onthoudingen 4
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00728 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw - Goedkeuring 2020_GRMW_00728 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246
  • De statuten van EVA Sodigent vzw

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ten gevolge van een recente wijziging van de statuten van EVA Sodigent vzw, dringt een aanpassing van de vertegenwoordiging van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw zich op.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op vandaag wordt de Stad in de algemene vergaderingen van haar EVA vzw’s vertegenwoordigd door een groot aantal gemeenteraadsleden, terwijl vertegenwoordigers in de algemene vergadering steeds dienen te handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.  De gewijzigde statuten voorzien in een efficiëntere samenstelling van de algemene vergadering. Voortaan wordt de Stad vertegenwoordigd door één gemeenteraadslid. Deze vertegenwoordiger heeft vier vaste plaatsvervangers. Conform artikel 246 van het decreet over het lokaal bestuur krijgt deze stadsvertegenwoordiging steeds de meerderheid van de stemmen.

De vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw is, conform de gewijzigde statuten, de schepen bevoegd voor personeel.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aanduiding van Bram Van Braeckevelt, lid van het college van burgemeester en schepenen, als vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw.

Artikel 2

Keurt goed de aanduiding van Patricia De Beule, gemeenteraadslid, als eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw.

Artikel 3

Keurt goed de aanduiding van Anne Schiettekatte, gemeenteraadslid, als tweede plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw.

Artikel 4

Keurt goed de aanduiding van Sandra Van Renterghem, gemeenteraadslid, als derde plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw.

Artikel 5

Keurt goed de aanduiding van Sonja Welvaert, gemeenteraadslid, als vierde plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw.