Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00189 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2019 - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Behandeld

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_GRMW_00189 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2019 - Kennisneming 2020_GRMW_00189 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2019 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3. § 9.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, artikel 4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40.
 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3. § 9.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, artikel 4.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tijdens de vergadering van 4 februari 2020 heeft de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) het jaarverslag over haar werking, de door haar verrichte activiteiten en het beheer van de werkingsmiddelen tijdens het afgelopen kalenderjaar 2019 besproken en goedgekeurd.

Het jaarverslag 2019 van de GECORO bevat zes hoofdstukken:

 1. vergaderingen en behandelde agendapunten,
 2. aanwezigheden,
 3. uitgebrachte adviezen,
 4. werking GECORO,
 5. werkingsmiddelen,
 6. secretariaat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorzitter van de GECORO moet jaarlijks over o.a. het beheer van de werkingsmiddelen verslag uitbrengen aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34298 Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het jaarverslag 2019 over de werking van de GECORO, de door haar verrichte activiteiten en het beheer van de werkingsmiddelen tijdens het afgelopen kalenderjaar 2019.


Bijlagen

 • Jaarverslag 2019 GECORO