Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00543 - Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00543 - Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00543 - Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport - Goedkeuring 2020_GRMW_00543 - Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 700.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent ondersteunt reeds geruime tijd de structurele werking van de Gentse sportverenigingen voor hun jeugd- en G-sportwerking door middel van de jaarlijkse toekenning van werkingssubsidies sport.

Via het nieuwe reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging, geldig vanaf 1 september 2020 onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, zal ook de bijkomende erkenning, die automatisch recht geeft op een werkingssubsidie, voor een periode van 3 jaren worden toegekend aan sportverenigingen die voldoen aan de vastgelegde criteria.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van de nieuwe Beleidsnota Sport wil de Stad Gent het reglement voor toekenning van werkingssubsidies sport actualiseren op basis van haar eigen prioriteiten en een administratieve vereenvoudiging van het werkingssubsidiereglement doorvoeren.

Hiervoor worden de werkingscriteria aangepast en het totaal aantal criteria sterk gereduceerd, terwijl een aantal zaken afgestemd worden met het nieuwe reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging, geldig vanaf 1 september 2020 onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Er wordt voorgesteld om het "Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport", goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016, op te heffen met ingang van 1 september 2020 en een nieuw "Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport" goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 september 2020.

Het nieuwe werkingssubsidiereglement zal voor het eerst van toepassing zijn op de werkingssubsidies van het kalenderjaar 2021.

De Sportdienst is belast met controle op de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Sportdienst 
Budgetplaats 3448200ON
Categorie* E subs.
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2021 175.000
2022 175.000
2023 175.000
2024 175.000
Totaal 700.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34482 Ondersteunen van sportclubs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op met ingang van 1 september 2020 het 'Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport', goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016.

Artikel 2

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 september 2020.

Bijlagen