Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00749 - Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00749 - Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Gestemd

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 42
Stemmen tegen 1
Onthoudingen 4
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00749 - Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00749 - Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246
  • De statuten van EVA vzw Wijk-werken Gent

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ten gevolge van een recente wijziging van de statuten van EVA vzw Wijk-werken Gent, dringt een aanpassing van de vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van bestuur van deze EVA vzw zich op.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werden de statuten van de EVA vzw's gewijzigd. Voorheen was de Stad (als rechtspersoon) in de meeste EVA vzw's bestuurder, met een aantal afgevaardigden. Voortaan zal er gewerkt worden met verschillende bestuurders (natuurlijke personen) die worden voorgedragen door het lid Stad Gent. Conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur wordt elke fractie vertegenwoordigd, en ten hoogste twee derde van de door de stad voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

Op vandaag wordt Stad Gent als bestuurder in EVA vzw Wijk-werken Gent vertegenwoordigd door negen afgevaardigden. Ingevolge de recente statutenwijziging moeten er negen bestuurders (natuurlijke personen) worden voorgedragen, waaronder steeds de schepen bevoegd voor werk.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de voordracht van Bram Van Braeckevelt, lid van het college van burgemeester en schepenen, als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 2

Keurt goed de voordracht van Marnix Vandenbulcke als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 3

Keurt goed de voordracht van Manuel Mugica Gonzalez, gemeenteraadslid, als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 4

Keurt goed de voordracht van Celine Van Den Abeele als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 5

Keurt goed de voordracht van Emilie Peeters als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 6

Keurt goed de voordracht van Anne-Marie Dua als bestuurder namens  het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 7

Keurt goed de voordracht van Annick Michem als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 8

Keurt goed de voordracht van Adeline Blancquaert, gemeenteraadslid, als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 9

Keurt goed de voordracht van Sonja Welvaert, gemeenteraadslid, als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent.