Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00540 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Korte Straatje - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00540 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Korte Straatje - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00540 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Korte Straatje - Goedkeuring 2020_GRMW_00540 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Korte Straatje - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Door de Stad werden bij gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2012 2 percelen grond gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Lijnmolenstraat ingebracht. De authentieke akte werd verleden op 26 juni 2012.

Doelstelling van deze inbreng was om in uitvoering van het  RUP SA 2 Syngemkouter A op deze locatie een verkaveling te realiseren.

Sogent kreeg hiertoe een verkavelingsvergunning bij collegebeslissing van 19 april 2012.

Sogent heeft voor deze ontwikkeling een samenwerking / opstalovereenkomst afgesloten met een private partner en op heden is deze verkaveling gerealiseerd.

Concreet werden op deze locatie 44 energiezuinige woonentiteiten gebouwd, waarvan drie private gronden, tien sociale woongelegenheden en 31 ééngezinswoningen.

Conform de verkavelingsvergunning diende na definitieve oplevering van deze verkaveling, de openbare wegenis / groenzone kosteloos te worden overgedragen aan de Stad.

Op heden is de verkaveling definitief opgeleverd en de gronden kunnen worden overgedragen naar de Stad.

Concreet betreft de overdracht volgende onroerende goederen:

Een perceel wegenis en groen, gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, Korte Straatje, kadastraal bekend volgens titel, achttiende afdeling, sectie B, deel van nummers 255N, 253C, 253D, 254G en 255T, thans kadastraal bekend, achttiende afdeling, sectie B, nummer 1703Z2P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vijfduizend tweehonderdzevenenzeventig komma vijfenveertig (5.277,45) m².

De gevolgkosten voor het openbaar domein / groenzone met een oppervlakte van 3.044 m² zijn voorzien en worden begroot op 2,34€ /m² per vierkante meter (voorzien op de budgetplaats 342300000 (Exploitatie).

Het nodige bodemattest dat overdracht toelaat is voorhanden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de notaris werd een ontwerp van authentieke akte opgemaakt die aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van een perceel grond (wegenis en groen) gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Korte Straatje, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 18de afdeling, sectie B,  perceelnummer 1703Z2, met een gemeten oppervlakte van van vijfduizend tweehonderdzevenenzeventig komma vijfenveertig (5.277,45) m².


Bijlagen

  • Ontwerpakte Korte Straatje