Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00731 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00731 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00731 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00731 - Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 245, §1, vijfde lid
  • De statuten van EVA vzw Wijk-werken Gent

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 5°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ten gevolge van een recente wijziging van de statuten van EVA vzw Wijk-werken Gent, dringt een aanpassing van de vertegenwoordiging van het OCMW Gent in de algemene vergadering van deze EVA vzw zich op.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op vandaag wordt het OCMW Gent in de algemene vergaderingen van haar EVA vzw’s vertegenwoordigd door meerdere leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, terwijl vertegenwoordigers in de algemene vergadering steeds dienen te handelen overeenkomstig de instructies van de raad voor maatschappelijk welzijn. De gewijzigde statuten voorzien in een efficiëntere samenstelling van de algemene vergadering. Voortaan wordt het OCMW vertegenwoordigd door één lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze vertegenwoordiger heeft vier vaste plaatsvervangers.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aanduiding van Patricia De Beule, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, als vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 2

Keurt goed de aanduiding van Stijn De Roo, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, als eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 3

Keurt goed de aanduiding van Karin Temmerman, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, als tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 4

Keurt goed de aanduiding van Sonja Welvaert, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, als derde plaatsvervangend vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent.

Artikel 5

Keurt goed de aanduiding van Adeline Blancquaert, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, als vierde plaatsvervangend vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent.