Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00563 - Nieuw Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00563 - Nieuw Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00563 - Nieuw Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen - Goedkeuring 2020_GRMW_00563 - Nieuw Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 600.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent ondersteunt reeds geruime tijd de organisatoren van sportieve evenementen via een eventsubsidiereglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van de nieuwe Beleidsnota Sport wil de Stad Gent het subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen actualiseren aan haar eigen prioriteiten en een administratieve vereenvoudiging van het reglement doorvoeren.

Hiervoor wordt het aantal in aanmerking genomen criteria sterk gereduceerd, wordt ook aandacht geschonken aan de kijk-events en aan de verplichtingen met betrekking tot het bekomen van afvalarme evenementen.

Er wordt voorgesteld om het "Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen", goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013, op te heffen met ingang van 1 januari 2021 en een nieuw "Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen" goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 januari 2021.

De Sportdienst is belast met controle op de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst* Sportdienst
Budgetplaats 3448400ON
Categorie* E subs.
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2021 150.000
2022 150.000
2023 150.000
2024 150.000
Totaal 600.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34482 Ondersteunen van sportclubs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op met ingang van 1 januari 2021 het 'Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen', goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013.

Artikel 2

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Bijlagen