Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00596 - Subsidieovereenkomst met vzw Gents Kunstenoverleg voor de werkingsjaren 2020 t.e.m. 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00596 - Subsidieovereenkomst met vzw Gents Kunstenoverleg voor de werkingsjaren 2020 t.e.m. 2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00596 - Subsidieovereenkomst met vzw Gents Kunstenoverleg voor de werkingsjaren 2020 t.e.m. 2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00596 - Subsidieovereenkomst met vzw Gents Kunstenoverleg voor de werkingsjaren 2020 t.e.m. 2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Voorgestelde uitgaven

€ 735.474,51

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het cultuurbeleid in de stad Gent is een gezamenlijk project van de Stad en een groot aantal private cultuuractoren, die steeds mee hebben bijgedragen tot de uitbouw en de uitstraling van Gent als cultuurstad. De Gentse kunstensector is uitgegroeid tot een rijk en gevarieerd kunstenlandschap, met grote lokale betekenis maar ook landelijke en internationale faam. De talrijke actoren in dit brede veld (vanaf individuele kunstenaars tot grote instellingen) kennen een aantal gemeenschappelijke noden, belangen en uitdagingen. Recent werd het Gents Kunstenoverleg opgericht, dat een overlegplatform en een aanspreekpunt wil zijn voor de Gentse kunstensector. Het Gents Kunstenoverleg wil samenwerking stimuleren en faciliteren binnen de Gentse kunst-, cultuur en erfgoedsector, tussen deze sectoren en andere sectoren (toerisme, onderwijs, economie, stadsontwikkeling, media, ...) en tussen de Gentse kunstensector en de verschillende betrokken overheden.

Door hetzelfde jaarlijkse bedrag toe te kennen voor de periode van 01/07/2020 t.e.m. 31/12/2020 zoals voor de andere periodes van 01/01/X t.e.m. 31/12/X, wordt de uitvoerder in staat gesteld om een aantal extra initiatieven te ontwikkelen op korte termijn (het betreft immers een recent opgerichte werking/organisatie). Tot zolang deze initiatieven passen binnen de geformuleerde werking (in artikel 1 van de overeenkomst), is dat conform de bepalingen van de overeenkomst. Ze zullen dat natuurlijk moeten kunnen bewijzen bij de rapportering die tegen 30 april 2021 wordt verwacht; alle gerapporteerde uitgaven/initiatieven zullen moeten verantwoord worden binnen de inhoudelijke bepalingen zoals die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad wenst het Gents Kunstenoverleg als overlegplatform en als aanspreekpunt voor de Gentse kunstensector te ondersteunen. Daartoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt met vzw Gents Kunstenoverleg voor de jaren 2020 t.e.m. 2025.
 
Het ontwerp van subsidieovereenkomst met vzw Gents Kunstenoverleg wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

3410200KO

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

2020

108.000,00

2021

120.918,00

2022

121.945,80

2023

122.982,35

2024

124.027,69

2025

125.081,93

Later

12.518,74

Totaal

735.474,51

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2020 t.e.m. 2025 met vzw Gents Kunstenoverleg, Sint-Pietersnieuwstraat 23 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.