Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00645 - Subsidieovereenkomsten voor het beheer van OC's en JOC's voor de werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00645 - Subsidieovereenkomsten voor het beheer van OC's en JOC's voor de werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00645 - Subsidieovereenkomsten voor het beheer van OC's en JOC's voor de werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00645 - Subsidieovereenkomsten voor het beheer van OC's en JOC's voor de werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Niet digitale bijlagen

 

Voorgestelde uitgaven

€ 296.129,63

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Er is nood aan kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur in Gent.

Stad Gent wil kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur ondersteunen en voorziet hiervoor o.a. de jongerenontmoetingscentra (JOC's).
Voor het beheer van deze JOC’s wordt een subsidieovereenkomst gesloten met de respectievelijke beheersvzw's.

De vorige overeenkomsten werden opgesteld voor drie jaren: 2017, 2018 en 2019.
Deze subsidieovereenkomsten werden met 6 maanden verlengd tot en met 30/06/2020.
De nieuwe overeenkomsten gaan in op 01/07/2020 en lopen tot 31/12/2022.
De nieuwe overeenkomst met vzw Woma loopt slechts tot 31/12/2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met vzw Woma, met maatschappelijke zetel te Botestraat 98 bus B002 te 9032 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum De Zulle, gelegen te Botestraat 98, 9032 Gent, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2020. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt €22.512,00.

Met vzw Ontmoetingscentrum Oostakker, met maatschappelijke zetel te Pijphoekstraat 30 te 9041 Oostakker, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum OC Oostakker, gelegen te Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt €83.211,76.

Met vzw Krejotwee, met maatschappelijke zetel te Claragoed 2 te 9050 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum JOC Gentbrugge, gelegen te Claragoed 2, 9050 Gent voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt €91.281,14.

Met vzw deVierdeZaal, met maatschappelijke zetel te Driebeekstraat 2 te 9050 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum De Vierde Zaal, gelegen te Driebeekstraat 2, 9050 Gent voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt €99.124,73.

Voor de periode 01/07/2020 tot 31/12/2020 wordt telkens de helft van het jaarbedrag toegekend.

 

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst

Jeugddienst

Jeugddienst

Jeugddienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406200ZU

3406200OC,

3406200GB

3406200VZ

budgetpositie

6491000

6491000

6491000

6491000

categorie

E subsidies

E subsidies

E subsidies

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

2020

18.575,00 euro

 8.325,00 euro

13.620,00 euro

14.861,00 euro

2021

3.937,00 euro

35.346,48 euro

36.655,98 euro

39.772,40 euro

2022

 

35.940,30 euro

37.271,81 euro

40.440,58 euro

2023

 

3.599,98 euro

3.733,35 euro

4.050,75 euro

Totaal

22.512,00 euro

83.211,76 euro

91.281,14 euro

99.124,73 euro

 
 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

 

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum De Zulle met vzw Woma (Botestraat  B002, 9032 Gent), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum OC Oostakker met vzw Ontmoetingscentrum Oostakker (Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum JOC Gentbrugge met vzw Krejotwee (Claragoed 2, 9050 Gent), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van een kwaliteitsvol en toegankelijk beheer van het jongerenontmoetingscentrum De Vierde Zaal met vzw deVierdeZaal (Driebeekstraat 2, 9050 Gent), zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen