Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00622 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning van de scholen in Gent op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00622 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning van de scholen in Gent op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00622 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning van de scholen in Gent op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00622 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning van de scholen in Gent op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 125.495,67

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de nieuwe het beleidsplan gezondheid 2020-2025 werd beslist sterk in te zetten op ‘het versterken van gezondheidsvaardigheden bij kinderen en jongeren’ door het intensief begeleiden van scholen. Doel is het uitwerken van een kwalitatief preventief gezondheidsbeleid op school met bijhorend actieplan zodat scholen in staat zijn om structureel te werken aan de gezondheid van hun leerlingen.

Sedert 2012 is er samenwerking tussen vzw Logo Gezond+, Botermarkt 1, 9000 Gent, en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (en voorheen de Gezondheidsdienst) voor de ondersteuning van het lokale gezondheidsbeleid m.b.t. gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Sedert 2018 is er ook een samenwerking tussen Logo Gezond+ en Brede School/Onderwijscentrum Gent voor het ondersteunen van de Brede Schoolwerking rond  het thema gezondheid en gezonde levensstijl. Voorheen was dit met de 3 centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) via vzw TOPunt. De huidige subsidieovereenkomsten liepen af op 31 december 2019. 

Van 2017 t.e.m. 2019 was er een samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Logo Gezond+ en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. In 2019 was er een samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Logo Gezond+ en Brede School/Onderwijscentrum Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2019.

In de nieuwe legislatuur wordt voort ingezet op gezondheidsbevordering en ziektepreventie bij de Gentse scholen. Door te werken met een masterconvenant worden beide inhoudelijke lijnen in een enkele overeenkomst gebundeld, waardoor voor de betrokken organisaties een administratieve vereenvoudiging wordt gerealiseerd.

Gevraagd wordt om voor Logo Gezond+ vzw een overeenkomst goed te keuren waarbij jaarlijks een bedrag van 47.500 euro (mits jaarlijkse indexering van 2,51%) wordt toegekend voor gezondheidsbevordering in de scholen voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

In de raad van 24 juni 2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het raadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlengingen komen te vervallen zodra de nieuwe hoofdovereenkomsten worden gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. De overeenkomsten wordt vervangen door de nieuwe masterovereenkomst, die bijgevolg ingaat op 1 januari 2020  en eindigt op 31 december 2022.

De samenwerking tussen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Brede School/Onderwijscentrum Gent en Logo Gezond+ vzw rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie voor de scholen, past in de huidige operationele doelstelling om elke Gentenaar alle kansen te doen krijgen op een gezond leven en welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Doel van deze samenwerking inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie voor de scholen is het uitwerken van een kwalitatief preventief gezondheidsbeleid op school met bijhorend actieplan zodat scholen in staat zijn om structureel te werken aan de gezondheid van hun leerlingen. Dit moet resulteren in concreet preventieaanbod (rond de thema’s mentaal welbevinden, voeding en beweging, mondzorg, …) op school en een gezonde school- en leefomgeving. Speciale aandacht gaat naar het betrekken van ouders, het verbinden met de wijk(organisaties) en het creëren van gelijke kansen op gezondheid. Op die manier worden kinderen en jongeren gestimuleerd tot een gezondere levensstijl. Team Gezondheid en Gezin van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en Brede School/Onderwijscentrum werken hiervoor nauw samen met Logo Gezond+, de centra voor leerlingenbegeleiding en andere schoolondersteunende partners zoals de Gentse wijkgezondheidscentra, de pedagogische begeleidingsdienst….

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Onderwijscentrum Gent

Budgetplaats

354540000 

3444700WK 

Categorie*

E-subs 

E-subs  

Subsidiecode

Niet_Relevant  

Niet_Relevant 

2020

12.513,00

10.000,00 

2021

23.008,28 

25564,75 

2022

23.585,79 

26206,43 

2023

2.364,37

2627,07 

Totaal

63.471,44

62.024,23 


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor ondersteuning van de scholen in Gent op het vlak van gezondheidsbevordering - werkingsjaren 2020-2022, met Logo Gezond+ vzw, Botermarkt 1, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, en waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.


Bijlagen