Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00646 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00646 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 3
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00646 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00646 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 258.761,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Minus One evolueerde in 2015 van polyvalente zaal naar een jongerencultuurcentrum. Met de moeilijke opdracht om van het imago als ‘fuifzaal voor zware feesten’ af te geraken en een bloeiend jongerencultuurcentrum uit de grond te stampen ging Minus One de afgelopen jaren aan de slag.

Na een tweetal zoekende en groeiende jaren begon de Minus One vanaf 2017 zeer mooie resultaten neer te leggen. Ze slagen ten volle in hun opdracht om jonge organisatoren te coachen in hun projecten. Via hun evenementen en activiteiten bereiken ze een divers publiek uit de wijk en de stad die geïnspireerd en geprikkeld worden om aan de slag te gaan met hun talenten. Sinds 2017 werken er ook twee projectmedewerkers via Vlaamse middelen, zodat nog meer ingezet kan worden op het ontwikkelen van talenten van jongeren.

De nieuwe overeenkomst bestaat uit vier belangrijke delen:

  1. Minus One geeft ruimte aan jongeren om zichzelf verder te ontplooien.
  2. Minus One coacht en ondersteunt jongeren in het ontwikkelen en ontplooien van hun talenten.
  3. Er is een prikkelend, inspirerend aanbod van activiteiten en evenementen dat jongeren de de kans biedt om elkaar te ontmoeten en hun talent te ontdekken.
  4. Minus One is een professionele en duurzame organisatie.

De vorige overeenkomst werd opgesteld voor drie jaren, 2017, 2018 en 2019, en met 6 maanden verlengd tot en met 30/06/2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met vzw JOC Minus One, met maatschappelijke zetel te Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One, gelegen te Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022.

Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt € 258.761.

Voor de periode 01/07/2020 tot 31/12/2020 wordt de helft van het jaarbedrag toegekend.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406200MO

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

72.675,00 euro

2021

87.187,10 euro

2022

89.888,03 euro

2023

9.010,87 euro

Totaal

258.761,00 euro

Totaal subsidiebedrag overeenkomst 2020-2022: 258.761,00 euro.

Er werd reeds een subsidie van € 41.378,00 betaald op 24/01/2020 via vastlegging 5619500578. Dit betreft een voorlopige verlenging van de vorige overeenkomst gebaseerd op besluit:

2019-GRMW-OO74O Voorlopige verlenging subsidieovereenkomsten tot 30 juni 2020 Goedkeuring uit de vergadering van 24juni 2019.

Totaal bedrag dat nog uitbetaald zal worden: 217.383,00 euro.

 

 Verduidelijking berekening op subsidiebedrag 2020:

- periode 1/7/20 – 31/12/20 = 42.875 (helft van subs.bedrag 2020)

- periode 1/1/20-30/6/20 = bedrag 2019 + index = 75.747/2 = 37.873,50

=> 37.873,50 + 42.875,00 = 80.748,50 euro, afgerond naar 80.750 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 met vzw JOC Minus One, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 455, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen