Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00634 - Subsidieovereenkomst voor het project Basisdrugpreventie voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00634 - Subsidieovereenkomst voor het project Basisdrugpreventie voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00634 - Subsidieovereenkomst voor het project Basisdrugpreventie voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00634 - Subsidieovereenkomst voor het project Basisdrugpreventie voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 33.750,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2003 engageert de stad Gent zich aan de hand van een subsidieovereenkomst met CGG Eclips vzw om het Gentse basisdrugpreventiewerk (voormalige Stedelijke Dienst Drugpreventie) verder te laten ontwikkelen ten dienste van de lokale bevolking, sectoren en daarbij behorende instellingen uit Gent. Ook in het nieuwe ontwerp van drugbeleidsplan 2020-2025 blijft basispreventie inzake middelengebruik een prioriteit waarvoor CGG Eclips vzw de noodzakelijke expertise in huis heeft om dit mee te verwezenlijken.

Gevraagd wordt dan ook om (na een technische verlenging t.e.m. 30 juni 2020 van de vorige overeenkomst ) een nieuwe subsidieovereenkomst met CGG Eclips vzw goed te keuren voor het werkingsjaar 2020 voor een bedrag van 67.500 euro om het project Basisdrugpreventie te kunnen continueren. Dit pas binnen de operationele doelstelling om elke Gentenaar alle kansen te geven op een gezond leven en welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen t.e.m. 30 juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1/1/2020.

Voor de periode 01/01/2020-30/06/2020 werd reeds 33.750 EUR toegekend i.h.k.v. deze voorlopige verlenging tot 30/06/2020 van de "Subsidieovereenkomst Basisdrugpreventie 2018-2019" dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 24/06/2019.

Er wordt gekozen voor een subsidieovereenkomst van 1 werkingsjaar om ons toe te laten, met het oog op eventuele verlenging voor volgende jaren, de acties en prestaties optimaal te kunnen afstemmen met het nieuwe drugbeleidsplan 2020-2025 waarvan het ontwerp werd goedgekeurd op het College van 9 januari 2020.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 354530000  
Categorie* E subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 27.000,00
2021 6.750,00
Totaal 33.750,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35453 Geïntegreerd Drugbeleid

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met CGG Eclips vzw, Elyzeese Velden 74, 9000 Gent, waarbij een bedrag van 67.500 euro wordt toegekend voor het project Basisdrugpreventie voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.


Bijlagen