Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00653 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van kadervorming en inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00653 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van kadervorming en inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00653 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van kadervorming en inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw - Goedkeuring 2020_GRMW_00653 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van kadervorming en inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Niet digitale bijlagen

 

 
 

Voorgestelde uitgaven

€ 147.414,02

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2009 maakt de Jeugddienst een subsidieovereenkomst op met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS).

De overeenkomst bestaat uit drie belangrijke delen: kadervorming en vorming op maat voor de speelpleinwerkingen, inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen (Stuurgroep Speelpleinwerk en Speelpleinwerk Overleg Gent) en de promotie van de speelpleinwerkingen.  

Naast de speelpleinwerkingen kunnen ook de eigen animatiewerkingen van de Jeugddienst zijnde de Pretfabriek en de Pretkamjonet beroep doen op deze overeenkomst.

De vorige overeenkomst werd opgesteld voor drie jaren, 2017-2019.

Voor de periode van 1/1/2020 tem 30/06/2020 werd de vorige overeenkomst voorlopig verlengd. 

De nieuwe overeenkomst gaat in op 01/07/2020 en werd opgemaakt voor de periode 01/07/2020 tot en met 31/12/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om de speelpleinwerkingen verder inhoudelijk te ondersteunen wordt er een subsidieovereenkomst gesloten met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, voor de werkingsjaren 2020-2022. 

De overeenkomst met vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk gaat in op 1 juli 2020 en eindigt op 31 december 2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 28.500 euro voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en een jaarlijkse subsidie van 57.000 euro (niet geïndexeerd) voor de werkingsjaren 2021 en 2022.

 

 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300VD

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

  23.896,50 euro

2021

  57.777,14 euro

2022

  59.750,65 euro

2023

    5.989,73 euro

Totaal

147.414,02 euro

 

 
 

Overzicht van de inkomsten

 

 
 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst houdende het realiseren van kadervorming en inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen - werkingsjaren 2020-2022 - met Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen) zoals gevoegd in bijlage.

 


 

Bijlagen