Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00593 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00593 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00593 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00593 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het oog op het geven van impulsen aan het stedelijk cultuurlandschap is sinds 2015 het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019' van kracht. Op basis van dit reglement worden projecten van kunstenaars, organisatoren en culturele organisaties financieel ondersteund.

Dit reglement wordt na evaluatie grondig gewijzigd.

Vanaf 2021 wordt daarom een nieuw 'Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025' in werking gesteld. In afwachting daarvan werd het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019' met een jaar verlengd tot 31/12/2020 om zo initiatiefnemers van projecten ook in 2020 te kunnen ondersteunen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door het subsidiëren van culturele, artistieke en cultureel erfgoedprojecten wil de Stad Gent impulsen geven aan het stedelijk cultuurlandschap, met aandacht voor opkomend talent, gevestigde namen en individuele kunstenaars en organisaties op een sleutelmoment in hun carrière. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het reglement 2015-2020:

  • de verplichting om een maatschappelijke zetel of domicilie te hebben in Gent versoepelt; in ruil daarvoor ligt een grotere nadruk op de relevantie voor Gent en de Gentenaren van het project bij de beoordeling;
  • de categorie buurt- en wijkprojecten wordt uitgebreid naar educatieve, sociaal-artistieke en participatieve projecten, met aangepaste beoordelingscriteria;
  • de categorie internationale projecten worden geïntegreerd in de (algemene) culturele en artistieke projecten;
  • cultureel erfgoedprojecten vormen een nieuwe categorie met aangepaste beoordelingscriteria;
  • er kan een projectsubsidie voor maximaal 3 jaar worden toegekend aan jaarlijks terugkerende projecten;
  • de doorlopende indiening 2 maanden voor aanvang van het project wordt vervangen door 4 rondes per jaar (1 per kwartaal) met vaste indiendatum;
  • het maximumsubsidiebedrag bedraagt voor alle categorieën maximaal 24.000 euro per jaar verdeeld over maximaal 2 gesubsidieerde projecten.

Het nieuwe reglement geldt voor projecten die starten of plaatsvinden vanaf 1 januari 2021. Het subsidiereglement treedt al op 1 juli 2020 in werking om aanvragen en beoordeling mogelijk te maken.

De Cultuurdienst (Cultuur Gent) is belast met de controle en de uitvoering van dit reglement.

Het ontwerp van 'Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025' wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 juli 2020 en eindigend op 31 december 2025.


Bijlagen