Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00654 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor het uitvoeren van werken aan een jeugdlokaal in de Vroonstallestraat te Wondelgem - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00654 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor het uitvoeren van werken aan een jeugdlokaal in de Vroonstallestraat te Wondelgem - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00654 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor het uitvoeren van werken aan een jeugdlokaal in de Vroonstallestraat te Wondelgem - Goedkeuring 2020_GRMW_00654 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor het uitvoeren van werken aan een jeugdlokaal in de Vroonstallestraat te Wondelgem - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016.

Niet digitale bijlagen

Het aanvraagdossier is raadpleegbaar bij de Jeugddienst.

Voorgestelde uitgaven

€ 42.525,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 5 april 2020 ontving de Jeugddienst een aanvraag voor een investeringssubsidie van vzw Brigands - De Kleine Prins V.V.K.S. - V.V.K.M. Wondelgem, met maatschappelijke zetel te Kalestraat 24, 9940 Evergem. De vzw diende een subsidieaanvraag in voor het uitvoeren van werken aan het jeugdlokaal in de Vroonstallestraat 8, 9032 Wondelgem, gebruikt door Scouts & Gidsen Vlaanderen Brigands - De Kleine Prins. De subsidieaanvraag betreft het plaatsen van dakisolatie en het vernieuwen van de dakbekleding van alle gebouwen, het inrichten van de sanitaire ruimtes en het vervangen van een deur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van het reglement. Het jeugdwerkinitiatief ontving voor dit jeugdlokaal de voorbije negen jaar al in totaal voor 52.251,25 euro aan subsidies. De huidige werken worden geraamd op 56.700 euro. Conform het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven bedraagt de subsidie 75 % hiervan, of 42.525 euro. 

Het reglement investeringssubsidies voorziet dat als het eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief meer dan 25.000 euro subsidies aanvraagt, inclusief voorgaande subsidies in het kader van het reglement investeringssubsidies, een subsidieovereenkomst wordt opgemaakt met een vzw die optreedt voor het eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

38272,5

2023

4252,5

Totaal

42525

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst, die bij dit besluit wordt gevoegd, met vzw Brigands - De Kleine Prins V.V.K.S. - V.V.K.M. Wondelgem, met maatschappelijke zetel te Kalestraat 24, 9940 Evergem, betreffende de toekenning van een investeringssubsidie van 42.525 euro voor het uitvoeren van werken aan het jeugdlokaal in de Vroonstallestraat 8, 9032 Wondelgem.

Bijlagen

  • Subsidieovereenkomst
  • Aanvraagformulier investeringssubsidies Brigands De Kleine Prins
  • Financiële bijlage