Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00647 - Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00647 - Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00647 - Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00647 - Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 162.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014 - 2018, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014, eindigde op 31 december 2018. De Stad Gent wil organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties op het Gentse grondgebied blijven ondersteunen in het opzetten van kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang. In overleg met het Lokaal Overleg Kinderopvang werd een nieuw subsidiereglement opgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met dit nieuw 'Subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025' wil de Stad Gent een subsidie toekennen aan enerzijds startende kinderopvanginitiatieven onder de vorm van een startsubsidie, aangevuld met een subsidie voor vorming en opleiding. Anderzijds wil Stad Gent bestaande organisatoren van kinderopvang ondersteunen door een herinvesteringssubsidie.

a. Startsubsidie: Een startsubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager die een nieuwe groepsopvang zal inrichten of als onthaalouder zal starten met het inrichten van een nieuwe gezinsopvang. Aanvullend kan aan de startende organisator of onthaalouder een subsidie voor vorming en opleiding worden toegekend.

b. Herinvesteringssubsidie: Een herinvesteringssubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager als ondersteuning voor gedane uitgaven te verbetering van de infrastructuur, de inrichting, het meubilair of de uitrusting van de ruimtes waar de opvang plaats vindt.

Het reglement treedt in werking na bekendmaking. De Dienst Kinderopvang, afdeling Kinderopvangpunt, is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Kinderopvang 
Budgetplaats 344170000 
Categorie* I Subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 27.000 
2021 27.000 
2022 27.000 
2023 27.000 
2024 27.000 
2025 27.000 
Totaal 162.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34417 Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding na bekendmaking.


Bijlagen